Nieuws - 18 februari 2014

Bindend studieadvies van de baan

tekst:
Linda van der Nat

Er komt voorlopig geen bindend studieadvies in Wageningen. De Student Staff Council (SSC), onderdeel van de WUR-council, heeft vrijdag het voorstel van het universiteitsbestuur afgewezen. Voor de raadsleden van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan is het onduidelijk wat de universiteit precies met het bindend studieadvies wil.

In december kwam de raad van bestuur met het voorstel om een bindend studieadvies (BSA) in te voeren. Eerstejaars bachelorstudenten zouden 36 studiepunten moeten halen in hun eerste jaar. Dit was nodig om aan de prestatieafspraken met de overheid te voldoen om het studiesucces van Wageningse studenten te vergroten. Volgens de SSC blijkt echter uit onderzoek dat een BSA helemaal geen goed middel is om studiesucces te vergroten.

Ook heeft de SSC sterke twijfels bij de evaluatie van het BSA. De universiteit wil na twee jaar kijken of het BSA naar behoren werkt. Volgens de SSC heeft dat weinig zin, omdat een bacheloropleiding minimaal drie jaar duurt. De medezeggenschap heeft dan ook het vermoeden dat de evaluatie gebruikt zal worden om het BSA naar meer punten te verhogen of ook voor het tweede jaar in te voeren, zoals bij andere universiteiten is gebeurd.

Tot slot is de SSC niet blij dat de raad van bestuur geen uitsluitsel geeft over aanvullende maatregelen, zoals een passende oplossing voor bekende struikelvakken en duidelijke communicatie naar studenten die in de gevarenzone zitten. Volgens de medezeggenschap zijn deze maatregelen cruciaal.