Nieuws - 26 april 2001

Biesbosche beverratten brengen dijken niet in gevaar

Biesbosche beverratten brengen dijken niet in gevaar

De honderden beverratten in de Biesbosch graven geen gangen in dijken, zoals hun soortgenoten in Limburg wel doen. Dit blijkt uit onderzoek van Alterra onder leiding van drs. Freek Niewold.

Jasper Bok en Floris van Hussel, stagiaires bij Alterra, voeren acht maanden lang met een boot door de Biesbosche wateren op zoek naar beverratten en hun sporen. Bok: "In Limburg graven deze soms een meter grote knaagdieren gaten in dijken. Ook richten ze grote schade aan in suikerbietvelden. In de Biesbosch doen ze zich weliswaar soms te goed aan aardappelen, graven doen ze niet. Dit komt doordat ze een goed onderkomen kunnen vinden in rietvelden van onderwatergelopen polders."

Bok en Van Hussel volgden veertien beverratten met een zender op de voet. Verder speurden ze naar pootafdrukken, keutels en vraatsporen. Bok: "Beverratten, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, kunnen wel zes meter lange gangen graven in rivieroevers en dijken. In de Biesbosch richten ze geen economische schade aan. Dit komt ook doordat ze actief worden bestreden. De Rattenbestrijdingsdienst vangt er honderden per jaar. Als de dienst hiermee stopt, kan het wel uit de hand lopen."

Tijdens de veldcampagne bleken de beverratten geen hutten van bevers te kraken, een bekend fenomeen in de Verenigde Staten. Niewold vermoedt dat dit wel gebeurt in de Gelderse Poort. Hij vond hier talloze sporen van beverratten rond een beverhut. | H.B.