Nieuws - 1 januari 1970

Bianchi bestuurt naast CIDC nu ook Rikilt

Sinds donderdag 15 januari, toen bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen hem officieel voorstelde aan de werknemers van Rikilt als hun nieuwe directeur, zwaait dr Andre Bianchi de scepter over twee instituten tegelijkertijd: CIDC Lelystad en Rikilt. Een verrassing was het allerminst. Bianchi werkte al drie maanden als interim-directeur op Rikilt.

,,Toen ik als interim op Rikilt ging werken, stelde ik als voorwaarde dat Rikilt en CIDC niet gingen fuseren’’, zegt Bianchi. ,,Ik zag en zie daar het nut niet van in. De instituten zijn niet alleen honderd kilometer van elkaar verwijderd, ze hebben ook allebei een goede naamsbekendheid. Er zit wel meerwaarde in kennisuitwisseling, bijvoorbeeld over de manier van opereren tijdens een crisis. Maar dat kan prima door beide organisaties door dezelfde persoon te laten besturen.’’
Bianchi is parttime directeur van Rikilt en heeft van zijn directeurschap van CIDC ook een parttime functie gemaakt. Die constructie heeft zo zijn voordelen, zegt de viroloog. ,,Het CIDC en Rikilt voeren allebei wettelijke onderzoekstaken uit die LNV bij DLO heeft neergelegd. De instituten zijn actief op verschillende terreinen. De directoraten en beleidsmedewerkers bij LNV die de contacten onderhouden met het CIDC, doen dat echter ook met Rikilt. Bij veel overleg schuiven de directeuren van Rikilt en het CIDC aan dezelfde tafels aan.’’ LNV was dan ook te spreken over de gekozen oplossing.
Daarnaast verwacht het bestuur van Wageningen UR dat de benoeming van Bianchi de samenwerking tussen enerzijds CIDC en Rikilt en anderzijds de rest van Wageningen UR bevordert. ,,Omdat ze wettelijke taken uitvoeren, moesten ze apart blijven van de kenniseenheden. De kenniseenheden zijn zo groot geworden, dat de twee aparte instituten tussen servet en tafellaken vallen. Door het directeurschap van beide instituten te verenigen is er nu waarschijnlijk genoeg kritische massa om dat te veranderen.’’
Bianchi’s prioriteit op Rikilt is op dit moment het veiligstellen van de financiering. Plannen om drastische vernieuwingen door te voeren heeft hij niet. ,,De vorige directeur heeft een nieuw besturingsmodel ingevoerd dat wordt gedragen door het personeel. Rikilt loopt goed. Dan moet je geen dingen op de helling gaan zetten. Ik zal de komende periode de organisatie ingaan om de ideeën en gevoelens te peilen.’’ | W.K.