Nieuws - 31 oktober 2002

Bezuinigingen: sprankje hoop voor universiteiten

Bezuinigingen: sprankje hoop voor universiteiten

De universiteiten mogen toch nog hopen dat ze meer geld krijgen dan het kabinet ze wil geven. Wel zijn de LPF-fractie en de linkervleugel in de Tweede Kamer het nog oneens over de wijze waarop die meevaller gestalte moet krijgen.

De vrienden van de universiteiten en studenten zijn traditioneel in het linkerkamp te vinden. Sinds de verkiezingen en de formatie hoort de PvdA daar weer bij. Vandaar dat de PvdA, net als GroenLinks, een streep wil halen door de 'efficiencykorting', oplopend tot 143 miljoen euro per jaar in 2006. De SP wil die bezuiniging voor komend jaar opzouten, in afwachting van het nieuwe regeerakkoord. D66 vraagt zelfs twintig miljoen extra voor het hoger onderwijs. Onvermurwbaar zijn echter het CDA en de VVD. Daarmee ligt het lot van de instellingen in handen van de LPF. De meest wispelturige van de coalitiepartners heeft nog geen standpunt ingenomen over de bezuiniging op het hoger onderwijs.

LPF-onderwijswoordvoerder Vic Bonke, voormalig rector-magnificus van de Maastrichtse Universiteit, broedt op een idee om een einde te maken aan de 'vastgoedkwestie'. Ofwel: het probleem dat ontstaan is nadat de universiteiten in 1995 de gebouwen van het Rijk cadeau kregen, zonder gecompenseerd te worden voor de kosten van herbouw en renovatie. Dat idee is onderdeel van een groter plan om de bekostiging van het hoger onderwijs direct door de student te laten plaatsvinden. Maar dan moet wel eerst de infrastructuur in orde zijn. En daarmee zijn we weer bij de gebouwenkwestie.

De vereniging van universiteiten heeft begin dit jaar al een claim bij de Haagse politiek neergelegd van een half miljard euro eenmalig of 36 miljoen per jaar. Bonke houdt het op 360 miljoen, ineens of in termijnen. "De rest van de kosten (die hij eveneens begroot op 360 miljoen) kunnen de instellingen bij elkaar krijgen door hypotheken op hun vastgoed te nemen. Met die mogelijkheid wordt nu nauwelijks iets gedaan."

|

HOP