Nieuws - 1 januari 1970

Beurs voor topstudent van buiten de EU

Er komt een beurzenprogramma voor studenten van buiten de Europese Unie. Daarvoor wil het ministerie van onderwijs jaarlijks twintig miljoen euro uittrekken. Totnogtoe kregen instellingen voor alle niet-EU-studenten bekostiging, maar vanaf 2006 zit er een maximum aan.

Dat staat in de internationaliseringsbrief van staatssecretaris Marc Rutte aan de Tweede Kamer. Met het beurzenprogramma is de voorgenomen bezuiniging op studenten van buiten de EU ongedaan gemaakt. De Tweede Kamer had daar in september om gevraagd.
Het geld zal de overheid over de instellingen verdelen, ‘rekening houdend met het huidige aantal niet-EU-studenten’, schrijft Rutte. Instellingen die nu veel studenten van buiten de Europese Unie in huis hebben, kunnen dus studenten blijven trekken. De precieze verdeling wil het ministerie in overleg met de onderwijsinstellingen vaststellen.
Rutte verwacht dat het ingestelde maximum de kwaliteit van de instroom zal verhogen, omdat het niet langer lucratief is zo veel mogelijk studenten binnen te halen. De VSNU, de HBO-raad en de internationaliseringsorganisatie NUFFIC spreken overwegend goedkeurend over de brief. Studentenvakbond LSVb is echter ontevreden. De studenten missen concreet beleid en vinden het jammer dat Rutte slechts de beste buitenlandse studenten hierheen wil halen. Dat gaat ten koste van de middenmoot die het zo hard nodig heeft, aldus de LSVb. / HOP