Nieuws - 15 december 2011

Beter laat dan nooit: zeereservaten

Na bijna drie jaar onderhandelen tussen overheid, vissers en natuurbeschermers komen er reservaten in de Noordzee, waar de visserij aan banden wordt gelegd. Een goede zaak, vindt Imares-onderzoeker Han Lindeboom.

'Dit is een grote stap voorwaarts naar echte gebiedsbescherming op zee', zegt Lindeboom. Hij doelt op het Vibeg-akkoord (Visserij in Beschermd Gebied). Twee stukjes Noordzee voor de Nederlandse kust, langs de Waddeneilanden en voor de Westerschelde, worden gesloten voor boomkorvissers en andere vistechnieken die de zeebodem omwoelen. Volgend jaar volgen delen van de Doggersbank en Klaverbank in de Noordzee.
Als Alterra-onderzoeker publiceerde Lindeboom in 2005 een nota over zeegebieden met bijzondere ecologische waarden die het beschermen waard zijn. Al in 1990 suggereerde hij dat een kwart van de Noordzee moest worden afgesloten voor aselectieve bodemberoerende visserij, waarbij vissersnetten met kettingen over de zeebodem slepen. Zover gaat het ministerie van EL&I, medeopsteller van het akkoord, nu niet.
'Dit jaar worden twee kustgebieden beschermd. Prima. Deze gebieden liggen binnen de 12-mijlszone, dus dat kan de Nederlandse regering zelf bepalen. Daarbuiten is overeenstemming nodig met Europese partners. Nederland verwacht volgend jaar overeenstemming met de andere visserijlanden te hebben over de Klaverbank en Doggersbank. Alle gebieden samen maken 15 procent van de Noordzee uit. De regering knipt die gebieden nu op in drie stukken: in een gedeelte mag alles nog, in een deel mag bepaalde visserij nog en in een deel wordt de visserij tot nul gereduceerd. Op die manier sluit hij zo'n 10 procent van deze reservaten af voor visserij, ofwel maar 1,5 procent van de Noordzee. Toch is dit een goed begin.
De volgende stap zou moeten zijn dat we het Friese Front beter gaan beschermen. Dat is een veel interessanter gebied dan die andere reservaten. Het heeft een uniek ecosysteem met een grote biodiversiteit en hoge productie, dus levert ook veel vis - daarom willen de vissers het gebied graag houden. Nederland beschermt dit gebied straks vanwege de Vogelrichtlijn. Als gevolg mogen de vissers geen staande netten meer gebruiken. Maar de regering hoeft de bodem niet te beschermen, er komt dus geen verbod op de boomkor. Dat is jammer, zo mis je een maatregel die echt een uniek ecosysteem zou beschermen.'