Nieuws - 8 november 2001

Beter communiceren moet onrust consumenten tijdens voedselcrisis voorkomen

Beter communiceren moet onrust consumenten tijdens voedselcrisis voorkomen

Amerikaanse consumenten kunnen op de website van de Food and Drug Administration (FDA) toegankelijk geschreven stukken lezen over voedselveiligheid. Teruggehaalde producten, controles, meldingen door bedrijven zelf en laboratoriumuitslagen: alles is er. De FDA is niet te beroerd om bedrijven, producten en batchnummers met naam en toenaam te noemen. Zoiets zouden wij ook moeten hebben, vindt drs Hans Peter Folbert van het LEI.

Folbert publiceerde zojuist een rapport dat inventariseert op welke manieren de overheid tijdens voedselcrises met het publiek kan communiceren. "In Nederland vielen de gevolgen van de dioxinecrisis nog mee", zegt hij. "Maar in Duitsland is de consumptie van kip maandenlang tientallen procenten lager geweest." Door beter te communiceren, zou de overheid zulke consumentenonrust kunnen voorkomen, concludeert de onderzoeker.

"Als er eenmaal een voedselcrisis is, moet de overheid veel informatie beschikbaar stellen. Dan heb je het over eenrichtingsverkeer, van de overheid naar de consumenten. Maar als er geen sprake is van crisis, zou de overheid ook interactieve communicatievormen kunnen overwegen." Maatschappelijke groepen krijgen dan de mogelijkheid om informatie naar de overheid te laten stromen en vragen te stellen. "In alle openbaarheid", zegt Folbert. "Bijvoorbeeld in workshops, waarbij de media aanwezig zijn."

Of er ook sprake zou kunnen zijn van interactieve beleidsvorming, waarbij de maatschappelijke groepen samen met de overheid beleid kunnen maken, heeft Folbert niet kunnen onderzoeken. "De persoon die we daarover hadden willen spreken, was tijdens ons onderzoek helaas onbereikbaar."

Is het geen optie voor de overheid om juist niet te communiceren, en de stroom van informatie te verminderen? Tijdens de BSE- en dioxinecrisis leek de overdaad aan informatie de onrust alleen maar aan te wakkeren. Folbert erkent dat nooit is aangetoond dat informatie vertrouwenscrises helpt voorkomen. "De relatie tussen vertrouwen en informatie is erg complex. Dat blijkt uit alle onderzoeken. Wij zijn voor dit rapport uitgegaan van de aanname dat informatie het vertrouwen versterkt."

Folbert en zijn collega's baseerden zich op literatuurstudies en enkele interviews met zeven sleutelfiguren op de ministeries van VWS en LNV. Het rapport is geschreven voor LNV. | W.K.