Nieuws - 1 januari 1970

Bestuurskosten moeten omlaag

De nieuwe rector wil bezuinigen op de bestuursbeurzen. Tot 2007 zullen er echter geen grote veranderingen plaatsvinden. Eerst gaat de studentenraad samen met de universiteit bekijken hoe de bezuinigingen het best kunnen worden doorgevoerd.

Volgens de planning tegen het eind van het kalenderjaar, maar in de praktijk vaak wat later, bespreekt de studentenraad met de rector de nieuwe begroting voor studentenvoorzieningen. Naast geld voor activiteiten van Sportstichting Thymos en de kritische groepen, vallen daar ook de bestuursbeurzen onder. Deze beurzen vormen een belangrijke peiler onder het Wageningse studentenleven, dat tot één van de actiefste in Nederland behoort.
Over het algemeen verandert er weinig aan de begroting. Maar toen de kersverse rector prof. Martin Kropff de bedragen zag, vond hij dat er wel erg veel geld naar de bestuurders ging. En aangezien overal binnen de universiteit de broekriem moet worden aangehaald, moesten de bestuursbeurzen ook maar eens kritisch tegen het licht worden gehouden. De studentenraad kon het daar niet mee oneens zijn en beloofde met een voorstel te komen. Fedor Lapikas van studentenraadsfractie VeSte: ‘Er moet bezuinigd worden, maar we gaan ons best doen een zo goed mogelijk regeling voor studenten te treffen.’
Momenteel bekijkt de studentenraad onder andere hoe Wageningen zich verhoudt tot andere universiteiten. Een onderzoek dat studentenbond ISO deze zomer publiceerde, licht al een tipje van de sluier op. Wageningen komt daarin naar voren als de universiteit die per student het meest uitgeeft aan de ondersteuning van studentenactiviteiten. Ook is het nog niet duidelijk wat de invoering van leerrechten zal betekenen voor de verdeling van de beurzen.
Tot die tijd zal het huidige stelsel, dat vorig jaar werd geïntroduceerd, worden gebruikt. Liesbeth van der Linden van de afdeling Onderwijs: ‘Voor de komende ronde die in februari begint, verwacht ik geen wijzigingen. We hopen in 2007 met een nieuw stelsel van start te kunnen.’
Hoeveel er bezuinigd moet worden, heeft de rector nog niet bepaald. Hij wacht eerst het voorstel van de studentenraad af. Naar verwachting komt er na de zomer meer duidelijkheid over de plannen voor een nieuw stelsel. / JH