Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur wil opleidingen Rurale ontwikkeling en Milieu aan LUW

Bestuur wil opleidingen Rurale ontwikkeling en Milieu aan LUW

Bestuur wil opleidingen Rurale ontwikkeling en Milieu aan LUW

Er komen toch opleidingen Milieu en Rurale ontwikkeling aan de LUW. Landbouwtechniek verdwijnt als zelfstandige richting. Dat stelde de raad van bestuur tijdens de hoorzittingen over het ondernemingsplan op 18 en 19 januari. Het bestuur zegt te zijn overtuigd door de argumenten tegen de opheffing van de richtingen. De hoorzittingen trokken zo'n vierhonderd belangstellenden


Het ondernemingsplan Krachtig op Koers stelde voor om de studierichting Milieuhygiëne op te nemen in de richting Bodem, water en atmosfeer. De ontwikkelingsgerichte opleidingen moesten opgaan in verschillende andere richtingen, waaronder Bos- en natuurbeheer en Landinrichting en landgebruik

Prorector prof. dr ir Bert Speelman liet op 13 januari tijdens een discussiebijeenkomst al doorschemeren dat hij een brede milieuopleiding wilde houden in Wageningen. Tijdens het bestuderen van de studiegids ontdekte hij dat de opleiding meer integrerende vakken bevatte dan de commissie-Kok bij het opstellen van het ondernemingsplan had doorzien. Ook is de milieuopleiding belangrijk om de aantrekkelijkheid van de LUW voor aankomende studenten te behouden, vond Speelman. De nieuwe opleiding moet echter duidelijk afwijken van de oude, met meer ruimte voor maatschappijwetenschappen, waardoor de opleiding toegankelijk wordt voor vwo'ers met een maatschappijwetenschappelijk pakket

Tijdens de bestuursvergadering op 14 januari besloot de raad van bestuur daarop tot een brede milieu-opleiding, waar de geplande opleiding Milieu- en agrotechnologie een onderdeel van wordt. Volgens milieutechnoloog dr ir Bram Klapwijk denken de opleidingscommissies van Milieuhygiëne en Landbouwtechniek over een gezamenlijke opleiding met vier specialisaties: Milieubeleid, Milieukwaliteit, Milieutechnologie en Agrotechnologie. Als naam voor de opleiding circuleert Milieu en duurzame technologie

De voorzitter van de onderwijscommissie Landbouwtechiek, prof. ir Uwe Perdok, reageerde gematigd op het voorstel technologie te schrappen als zelfstandige richting. Het was voor ons een verrassing. Er zijn wel wat mensen in het Agrotechnion die flink moeten wennen aan deze wending.

Ook het initiatief van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen voor een opleiding Rurale ontwikkeling en beleid werd door de raad van bestuur gehonoreerd. Deze opleiding moet een gemeenschappelijke propedeuse krijgen met de opleiding Economische en consumentenwetenschappen

Over de positie van de 25 bedreigde leerstoelen wilde het bestuur tijdens de hoorzittingen niets zeggen. We nemen alles mee in onze besluitvorming over de uiteindelijke versie van het ondernemingsplan, zei bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman. Toezeggingen om bedreigde leerstoelen toch niet op te heffen zouden betekenen dat andere leerstoelen het veld moeten ruimen, omdat het bestuur zich wil houden aan de financiële kaders uit het ondernemingsplan

Het bestuur wil de uiteindelijke plannen half februari aanbieden aan de medezeggenschapsorganen. Het heeft de instemming van de studentenraad en de ondernemingsraad nodig voor de plannen. K.V