Nieuws - 11 januari 2001

Bestuur wil af van vergoeding voor afstuderen bij DLO

Bestuur wil af van vergoeding voor afstuderen bij DLO

De raad van bestuur wil een einde maken aan de vergoedingen die DLO-instituten betalen aan studenten die bij hen een afstudeeronderzoek doen. Het bestuur zegt dat in antwoord op vragen van de studentenraad. Die had het bestuur gewezen op de ongelijke behandeling binnen Wageningen UR. DLO betaalt studenten die bij hen een afstudeeronderzoek doen tussen de 375 en 650 gulden per maand. Bij de universiteit krijgen studenten geen geld, afstudeervakken horen immers tot het verplichte onderwijs. De raad van bestuur wil een einde maken aan de ongelijkheid en gaat hierover overleggen met de directeuren van de instituten. | K.V.