Nieuws - 4 oktober 2001

Bestuur geeft groen licht voor Noord-Zuid Centrum

Bestuur geeft groen licht voor Noord-Zuid Centrum

Vorige week heeft de raad van bestuur een voorstel voor een nieuw Noord-Zuid Centrum goedgekeurd. Het expertisecentrum gaat - net zoals de Europadesk dat voor de EU doet - op centraal niveau onderzoeksopdrachten verwerven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Het centrum zal bestaan uit het huidige Programmateam Internationalisering, dat eind dit jaar opgeheven zou worden, en wordt aangevuld met een nieuw aan te stellen directeur en een extra budget van 1,8 ton. Dat geeft het centrum een omvang van 5,2 functieplaatsen.

Het centrale beheer van de onderzoeksprogramma's van DLO-instituten en de universiteit wordt straks door het Noord-Zuid Centrum gedaan. Drs. Pieter Windmeijer benadrukt dat de kenniseenheden verder het beheer doen daar waar zij dat het beste kunnen. Alleen als centrale co?rdinatie meerwaarde oplevert, zal het NZ Centrum deze op zich nemen. De meerwaarde zit vooral in het zoeken van mogelijkheden in de complexe markt van de internationale samenwerking. Op het niveau van de kenniseenheden is het lastig het beleid van bijvoorbeeld Wereldbank of DGIS goed te volgen.

Daarnaast wil het NZ Centrum het overleg verbeteren tussen verschillende partijen binnen Wageningen UR die zich bezig houden met internationale samenwerking. Die blijven wel apart. Zo blijft de afdeling Marketing en communicatie bijvoorbeeld de marketing doen in groeimarkten voor onderzoek en onderwijs als Brazili?, Zuid-Afrika en China. Los van het NZ Centrum komt bij Marketing een algemeen internationaal loket. Ook daarvoor stelt de raad van bestuur een functieplaats in. Dat 'front office' moet buitenstaanders met internationale interesse de weg wijzen in Wageningen UR.

Het Noord-Zuid Centrum is een compromis tussen het huidige programmateam internationalisering en de raad van bestuur, die jaren steggelden over de instelling van wat toen nog een centraal loket voor ontwikkelingssamenwerking heette. Prof. dr. ir. Eric Smaling, initiator van het idee, haakte dit voorjaar af "uit frustratie over de bureaucratie. Speelman zei de ene keer dit en de andere keer dat. Dat leverde veel ergernis op." Smaling zegt blij te zijn dat het Noord-Zuid Centrum er nu toch komt. | J.T.