Nieuws - 30 juni 2020

Bestuur gaat huisvestingsplan heroverwegen

tekst:
Albert Sikkema

De coronacrisis en een kritische nota van de WUR Council zijn aanleiding voor de raad van bestuur om het Huisvestingsplan opnieuw te bekijken.

Flexwerken op de vierde verdieping van Atlas bij Wageningen Economic Research, ©Guy Ackermans

Met name de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Wageningen Research is kritisch over het plan om flexwerken in te voeren bij WUR en geen vaste werkplekken meer aan te bieden aan het personeel. De coronacrisis leert dat medewerkers best enkele dagen per week thuis willen werken, stelt de COR. Daardoor hoeft WUR minder werkplekken aan te bieden op de campus.

Werkplek
Op papier ziet het ‘activiteit-gebaseerd werken’ in myWURspace - waarbij de werkplekken worden aangepast aan de werkzaamheden van het personeel - er mooi uit, stelt de COR, maar in praktijk hebben de meeste medewerkers een sterke voorkeur voor een vaste werkplek gedurende de hele dag. ‘Slechts een kleine minderheid van de mensen wisselt regelmatig van plek bij een verandering van werkzaamheden. Dit praktijkgegeven zal moeten worden verdisconteerd in de gewenste inrichting van een myWURspace-kantoor’, aldus de COR.

Niet wenselijk
Ook ziet de ondernemingsraad weinig draagvlak bij WUR voor flexwerken. Peilingen van de medezeggenschapsraden bij de kenniseenheden onder ruim duizend personeelsleden wijzen uit dat 80 procent van de medewerkers myWURspace niet ziet zitten. ‘Medewerkers erkennen het probleem van een tekort aan kantoorruimte en willen meewerken aan een oplossing. Een open kantoor gecombineerd met het loslaten van een vaste werkplek wordt echter niet als een wenselijke oplossing gezien.’

Thuiswerken
Volgens de ondernemingsraad moet WUR toe naar een inrichting waarin alle medewerkers geconcentreerd kunnen werken en er meer samenwerking tussen groepen tot stand komt. Het thuiswerkbeleid kan uitkomst bieden, denkt de COR. Uit recente peilingen bij de kenniseenheden AFSG en SSG blijkt dat bijna zestig procent van de 1000 respondenten structureel een of twee dagen per week wil blijven thuiswerken. Slechts 17 procent wil dit niet, aldus de COR.
Bestuurder Rens Buchwaldt waardeert de inbreng van de WUR Council en zal die bij de herijking van het huisvestingsplan ter overweging meenemen. Dat herziene plan wordt na de zomervakantie verwacht.