Nieuws - 25 oktober 2001

Bestuur benoemt directies kenniseenheden

Bestuur benoemt directies kenniseenheden

De raad van bestuur heeft deze week de directieraden voor de kenniseenheden benoemd. Onder de zeventien nieuwe directeuren is ??n nieuwkomer, dr. Johan Sanders, nu nog hoofd Research en Development van Avebe, wordt algemeen directeur van de kenniseenheid Agrotechnologie en voeding.

Bij Agrotechnologie en voeding wordt prof. dr. Fons Voragen directeur wetenschap, de huidige ATO-directeur dr. Thea van Kemenade is benoemd tot directeur management. Sanders denkt dat hij de kenniseenheid als buitenstaander veel te bieden heeft: "Ik heb achttien jaar bij Gist Brocades gewerkt, en acht jaar bij Avebe. Ik heb in die tijd veel met de universiteit en de instituten te maken gehad, en weet dus waar de gebruiker van de kennis op zit te wachten." Sanders denkt dat met de samenwerking tussen de DLO-instituten en de universiteit meer synergiewinst te boeken is dan nu gebeurt.

Bij de kenniseenheden Groene ruimte en Maatschappijwetenschappen wordt de functie van wetenschappelijk directeur in deeltijd vervuld door twee directeuren. Bij beide kenniseenheden kon geen hoogleraar worden gevonden die de taak alleen wilde uitvoeren. Bij Maatschappijwetenschappen zijn prof. dr. ir. Cees van Woerkum en prof. dr. ir. Ruud Huirne aangesteld, bij Groene ruimte prof. dr. ir. Johan Bouma samen met dr. Herman Eijsackers. Huirne: "Ik ben achteraf wel blij met deze constructie, met z'n twee?n dekken we het wetenschapsveld beter dan alleen. Alleen had ik het ook niet willen doen, omdat dat zou betekenen dat ik de leerstoel op zou moeten geven, en voluit de overstap zou moeten maken naar het management."

Volgens de kersverse algemeen directeur van de Groene ruimte dr. Andr? van der Zande was er ook in zijn kenniseenheid niemand te vinden die de taak voltijds wilde vervullen. "Maar ik ben er van overtuigd dat de mensen die nu benoemd zijn zeer gekwalificeerd zijn voor de klus. Met Johan Bouma hebben we iemand die vanuit de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid een hele brede ervaring meebrengt."

De benoeming van de directie van de kenniseenheid Dier is bekritiseerd door de decentrale medezeggenschapsorganen. De ondernemingsraden vinden dat prof. dr. ir. Pim Brascamp en prof. dr. ir. Hans de Vries tot nu toe te weinig enthousiasme hebben getoond voor de kenniseenheid. De vorming van een interfaculteit met de Universiteit van Utrecht zou voorrang hebben gekregen. Pim Brascamp: "Ik heb de kritiek gehoord. Het is niet zo dat wij de vorming van de interfaculteit voorrang hebben gegeven, maar de situatie bij ons is erg complex. Wij willen een interfaculteit ?n een kenniseenheid. Dat is een zinnige doelstelling, maar wel ??n waar je lang over na moet denken hoe je alles aanpakt." Brascamp is blij dat de raad van bestuur heeft gekozen voor continu?teit: "Ik zou het hebben betreurd als dat anders was gelopen. Niet voor mezelf per se, ik zou wel een plekje hebben gevonden, maar vooral voor het proces. Ik ben er van overtuigd dat nieuwe mensen het werk dat wij de afgelopen tijd hebben gedaan niet sneller zouden doen. Zij zouden dezelfde hoeveelheid tijd opnieuw hebben moeten investeren om de ingewikkelde materie helder te krijgen."

Bij de kenniseenheid Plant was geen van de nieuwbenoemde directeuren bereikbaar voor commentaar. | K.V.

De directeuren per kenniseenheid

Groene ruimte

Dr. Andr? van der Zande (algemeen)

Drs. Herman Eijsackers (wetenschap)

Prof. dr. ir. Johan Bouma (wetenschap)

Drs. Wally Hoogendoorn-Beks (management)

Dier

Prof. dr. Hans de Vries (algemeen)

Prof. dr. ir. Pim Brascamp (wetenschap)

Dr. Philip van der Heijde (management)

Maatschappij

Prof. dr. ir. Vinus Zachariasse (algemeen)

Prof. dr. ir. Ruud Huirne (wetenschap)

Prof. dr. ir. Cees van Woerkum (wetenschap)

Dr. Jan Blom (management)

Agrotechnologie en voeding

Dr. Johan Sanders (algemeen)

Prof. dr. ir. Fons Voragen (wetenschap)

Dr. Thea van Kemenade (management)

Plant

Prof. dr. Martin Kropff (algemeen)

Prof. dr. ir. Evert Jacobsen (wetenschap)

Dr. Tini Colijn-Hooymans (management)