Nieuws - 3 juni 2016

Besparingsopties: hoger collegegeld en DLO-korting

tekst:
Albert Sikkema

Het collegegeld kan met 2000 euro omhoog en de uitgaven voor universiteit en DLO kunnen met zo’n 20 procent omlaag. Dat zijn enkele bezuinigingsopties van het ministerie van Financiën voor een nieuw kabinet. De lijst met besparingen lekte uit naar de Volkskrant.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben een lijst opgesteld met potentiele besparingen op de overheidsuitgaven. Deze ombuigingsopties zijn voorgelegd aan de andere Haagse ministeries. De lijst zegt niets over de wenselijkheid van deze maatregelen, benadrukt het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Onderwijs kan geld besparen door de algemene bijdrage aan de universiteiten, de lump sum, te verlagen. Dat levert zo’n 270 miljoen op. Ook kan het collegegeld voor bachelor- en masterstudenten worden verhogen met 200 euro per jaar gedurende de komende 10 jaar, dus een uiteindelijke verhoging van 2000 euro. Dat levert het onderwijsministerie 700 a 1000 miljoen euro op. Andere opties zijn het afschaffen van de OV-kaart voor studenten (800 miljoen) en een korting op het wetenschappelijk onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken kan besparen op de uitgaven aan DLO (13 miljoen) en aan de andere instituten voor toegepast onderzoek (27 miljoen). Deze kortingen, ongeveer 20 procent van het budget voor beleidsonderzoek, komen bovenop eerdere kortingen van 20 procent. Verder worden allerlei toeslagen en fiscale voordelen, zoals de TKI-toeslag voor innovatief onderzoek en de MIT-regeling voor onderzoek met het MKB, versoberd. De nationale subsidieregeling voor de cofinanciering van EU-onderzoek wordt beëindigd. En ‘herprioritering binnen het agroterrein’, waarbij er alleen nog subsidies zijn voor duurzame landbouw, levert het ministerie zo’n 120 miljoen euro op.

De lijst is van mei 2016. Het ministerie van Financien maakt zo’n lijst elke vier jaar voor de politieke partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s.