Nieuws - 1 januari 1970

Beroepscollege studiefinanciering opgeheven

Beroepscollege studiefinanciering opgeheven

Beroepscollege studiefinanciering opgeheven

Studenten kunnen voortaan langer doorprocederen tegen overheidsbeslissingen over hun beurs. Het speciale college van beroep voor studiefinancieringszaken wordt afgeschaft. Minister Korthals van Justitie vindt dit college te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Vanaf 2001 moeten studenten naar de gewone rechtbank als ze hun gelijk willen halen tegen beslissingen van de Informatie Beheer Groep. Het wetsvoorstel waarin deze maatregel staat, geeft studenten het recht op hoger beroep. Tegen beslissingen van het college van beroep studiefinanciering was zo'n beroep niet mogelijk.