Nieuws - 21 september 2006

Beloon duurzame visser

Niet alle vissers die op platvis vissen hebben dezelfde bedrijfsstijl. De overheid kan duurzaam vissen stimuleren door zich te richten op individuele ondernemers die daar open voor staan, in plaats van generiek beleid te ontwikkelen.
Het LEI vroeg twintig platvisvissers naar hun visie op duurzaamheid en hun eigen toekomst, en onderscheidde op basis hiervan vier stijlen. Een kleine minderheid krijgt het etiket wankelende ondernemer. Zij zien weinig toekomst en gaan op termijn stoppen met hun beroep. Een tweede groep bestaat uit pure vissers. Dat zijn ondernemende vissers die vooral geïnteresseerd zijn in technologische ontwikkelingen en die in moeilijke tijden een afwachtende houding aannemen. Dan zijn er nog de moderne ondernemers die de druk uit de maatschappij over de visserij erbij vinden horen. Het vierde type, de handelende ondernemers, lijkt hierop maar onderscheidt zich door meer samen te werken met afnemers.
De laatste twee typen vissers zullen het meest open staan voor duurzaam ondernemen. De overheid kan duurzaam vissen stimuleren door zich binnen deze groep te richten op individuele ondernemers. Duurzaam producerende bedrijven zouden bijvoorbeeld voorrang moeten krijgen bij het verkrijgen van vergunningen.
Ook zou samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere bedrijven in de keten aangemoedigd moeten worden. Ook daar zullen de laatste twee typen meer voor open staan dan andere vissers.