Nieuws - 1 januari 1970

Belgen

Belgen

Belgen


Wij hebben ons land gewonnen op het water, zijn trots op deltawerken,
dijken en gemalen en hebben een echte waterprins. Nederland is onbetwist
wereldwaterleider. Denken wij. Maar dat fraaie zelfbeeld klopt niet, vindt
ir Leo Santbergen.
Volgens de onderzoeker, die de tien jaar bij de directie Zeeland van
Rijkswaterstaat werkte, pakken de Vlamingen het waterbeheer een stuk
voortvarender aan dan de treuzelende polderaars in Nederland. ,,De Belgen,
en vooral de Vlamingen, zijn zeer pragmatisch. Als iets echt verkeerd gaat,
nemen ze snel drastische maatregelen. Na de overstromingen een aantal jaren
geleden bijvoorbeeld, is het plan opgevat om gebieden te reserveren voor
het opvangen van rivierwater tijdens hoogwater, ook wel gecontroleerde
overstromingsgebieden genoemd. De Vlaamse regering is rigoureus overgegaan
tot landonteigening. Dat kun je van de Nederlandse regering niet zeggen.’’
| K.V.

Zie pag 9: …