Nieuws - 17 juni 2020

Beleid thuiswerken na corona

tekst:
Roelof Kleis

Thuiswerken is door corona op dit moment de norm. Maar hoe gaat dat straks, als de crisis voorbij is? Nieuw thuiswerkbeleid is in de maak.

© Shutterstock

Het klinkt in deze tijd misschien raar, maar eigenlijk heeft WUR helemaal geen thuiswerkbeleid. Beleidsmatig is er niks geregeld, beaamt directeur Faciliair Bedrijf Peter Booman. Thuiswerken is niet verboden. Werknemers kunnen op individuele basis afspraken maken met hun leidinggevende over thuiswerken. Vanwege een lange reistijd bijvoorbeeld of om andere redenen.

Drempel weg
Maar beleid is er niet en dat gaat veranderen. ‘Door de coronacrisis is de drempel weggevallen om thuis te gaan werken. Het is meer gewoon geworden en dat zal ook gevolgen hebben voor de periode na de crisis’, zegt Booman. ‘We gaan niet permanent thuiswerken, want het heeft ook zijn nadelen. Het structureel thuiswerken wordt door veel mensen als vermoeiend ervaren. En mensen missen de sociale contacten.’

In opdracht van de raad van bestuur is een werkgroep onder leiding van Myrte Marechal (Human Resources) bezig om dat nieuwe beleid op poten te zetten. Daarbij komen tal van aspecten aan de orde, zoals het effect van thuiswerken op het samenwerken, de beveiliging van data, IT-voorzieningen, de interactie met studenten, promovendi en klanten, de sociale cohesie, de gevolgen voor de gebouwen en wetgeving.

Ik vermoed niet dat een vorm van verplichting bij onze organisatie aan de orde is.
Peter Booman, directeur Facilitair Bedrijf

Wetgeving is een belangrijk aspect. Bij vrijwillig thuiswerken is volgens de Arbo-wet de werkgever niet verantwoordelijk voor de werkplek. Bij verplicht structureel thuiswerken is dat volgens Booman mogelijk wel zo. ‘Maar ik vermoed niet dat een vorm van verplichting bij onze organisatie aan de orde is.’ Volgens Booman is het ook niet zo dat thuiswerken zal worden gestimuleerd om zo de ruimtenood op de campus op te vangen.

MyWURspace in ijskast
Als meer mensen thuis gaan werken zal dat desondanks wel gevolgen hebben voor de huisvesting. Het huisvestingsplan MyWURspace is mede om die reden tijdelijk in de ijskast gezet. Dit concept, dat vlak voor de corona-uitbraak werd gelanceerd, wil faciliteren dat werkzaamheden en de plek waar je die doet beter op elkaar afgestemd zijn. Per saldo moet dat leiden tot een effectiever ruimtegebruik.

De werkgroep moet in september het advies afhebben. Daarna vindt herijking van MyWURspace plaats. De werkgroep kan zich voor WUR-brede input onder meer baseren op de pulse-metingen, kleinschalige enquêtes onder WUR-medewerkers. Een eerste meting vond vorige maand plaats.