Nieuws - 7 januari 1999

Beleggen in teakfonds ontmaskerd via Internet

Beleggen in teakfonds ontmaskerd via Internet

Beleggen in teakfonds ontmaskerd via Internet

Internet kan organisaties en bedrijven dwingen om verantwoording af te leggen over hun doen en laten, ook als zij daar van nature niet bepaald toe geneigd zijn. Dat is heel kort de kern van het proefschrift waar dr ir Paul Romeijn 6 januari op promoveerde. De begeleiders van Romeijn zijn hoogleraar Bosteelt en bosecologie dr ir Roelof Oldeman en hoogleraar Landbouwkennissystemen in ontwikkelingslanden dr Niels Röling

Romeijn gebruikte voor zijn proefschrift de case van de teakwood-polis van verzekeringsmaatschappij Ohra. Dit fonds kwam eind 1995 in opspraak door de onwaarschijnlijk hoge rendementen die Ohra investeerders in de Costa-Ricaanse teakplantage van het bedrijf Flor y Fauna voorspiegelde

Ook claimde Ohra in een advertentie ten onrechte dat de plantage een keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout had van de Forest Stewardship Council (FSC). Flor y Fauna had wel een keurmerk van de door FSC geaccrediteerde organisatie Rainforest Alliance, maar voldeed niet aan alle hiervoor vereiste criteria

Romeijn startte een discussie op Internet over de zaak. Daarbij stuurde hij een half jaar lang circulaires over de kwestie naar de bosbouwdeskundigen uit de hele wereld. Ook de teakhoutcontractpartners ontvingen de circulaires. De discussie sloeg aan. Zo ontving de Venezolaanse hoogleraar J. Centeno in 1996 drieduizend reacties per mail

In zijn analyse let Romeijn onder meer op inconsistenties in opeenvolgende verklaringen en reacties van de teakwoodcontractpartners, waaronder ook het Wereld Natuur Fonds

De promovendus concludeert dat Ohra ongefundeerd hoge rendementen heeft opgegeven. Daarnaast hebben de Rainforest Alliance en FSC aan geloofwaardigheid ingeboet. Dit betekent dat een systeem met keurmerken en een onafhankelijke organisatie (FSC) die de gevers van de keurmerken accrediteert, niet garandeert dat de consument duurzaam geproduceerd hout koopt

De aanpak van Romeijn is opmerkelijk. Dat vindt ook een van zijn opponenten, de Nijmeegse orthopedagoog prof. dr Juliaan van den Acker. Na zorgvuldig lezen kwam de orthopedagoog tot de conclusie dat de manier waarop Romeijn de objectieve waarheid boven tafel haalt weliswaar nieuw is, maar zeker aan de wetenschappelijke criteria voldoet. De nieuwe methode en de wijze waarop Romeijn in zijn proefschrift het fenomeen beroepsethiek aanpakt, maken zijn werk misschien wel briljant, vindt Van den Acker. L.K