Nieuws - 1 januari 1970

Beheer collecties slecht

De raad van bestuur heeft een projectteam de opdracht gegeven de bestaande collecties van Wageningen UR ‘op te schonen’. Voor collecties met een grote wetenschappelijk betekenis en bruikbaarheid moet dan het beheer adequaat worden geregeld. Veel collecties leiden nu een marginaal bestaan en uniek materiaal dreigt zelfs schade op te lopen.

‘Tot nu toe zijn er zeventig collecties bij ons bekend. Ik heb geen idee of we nu alles boven water hebben.’ Projectmanager Henk Egberts heeft deze zomer de opdracht gekregen met het projectteam Collecties Wageningen UR de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde van de bestaande collecties vast te stellen. Uit de inventarisatie die de afgelopen maanden heeft plaats gevonden blijkt dat het beheer van de collecties vrijwel altijd op ad-hoc basis plaatsvindt en dat structurele financiering ontbreekt.
De collecties bestaan zowel uit levend als niet-levend materiaal en vervullen meestal een wetenschappelijke functie in het onderzoek of onderwijs. Een aantal collecties is zo bijzonder dat gesproken kan worden van een mondiale betekenis of onvervangbaar onderdeel van het nationale culturele erfgoed.
Zo is de aaltjescollectie van de leerstoelgroep Nematologie de grootste ter wereld. Beheerder dr Tom Bongers: ‘We doen nu alleen het allernoodzakelijkste, zoals het repareren van lekke preparaten, maar voor een echt goed beheer ontbreekt de formatie.’
Ook is de universiteit formeel eigenaar van een groot deel van de unieke reeks ploegen. De ploegen zijn in bruikleen ondergebracht bij het Wageningse Museum voor Historische Landbouwtechniek. Dit museum, dat al jaren een zieltogend bestaan leidt, moet binnen niet al te lange tijd haar onderkomen op het voormalige IMAG-terrein verlaten. Het zelfstandige stichtingsbestuur beraadt zich momenteel op de toekomst, waarbij onder meer wordt gedacht aan een nauwe samenwerking met het Openluchtmuseum in Arnhem.
Egberts: ‘De raad van bestuur rekent het museum niet tot haar kernactiviteiten. We wachten wel in spanning af wat de stichting besluit. Iedereen is gebaat bij een goede oplossing. De universiteit zou zich ook geen raad weten als ze de ruim vijfhonderd voorwerpen die bij het museum in bruikleen zijn terugkrijgen. Twintig ploegen zet je niet zo maar even in het historisch archief’. / GvM