Nieuws - 13 september 2007

Begraven in de natuur wekt nog weerstand

oewel het verschijnsel natuurbegraven aan populariteit wint, zijn overheden nog uitermate voorzichtig. Deze conclusie valt te trekken uit het stageonderzoek van Koen Verstegen. De vierdejaars student Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in Velp onderzocht de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in Reiderwolde.
Op een natuurbegraafplaats worden mensen op milieuvriendelijke wijze begraven in een groene omgeving. De graven liggen dan bijvoorbeeld onder een boom waar een kleine inscriptie op komt, of bij een kunstwerk van natuurlijke materialen. ‘Natuurbegraafplaatsen zijn tientallen jaren terug in Groot-Brittanië ontstaan als reactie op onpersersoonlijke en commerciële uitvaarten’, vertelt Verstegen. ‘Inmiddels zijn daar meer dan tweehonderd natuurbegraafplaatsen. Ook in Nederland is er een groeiend milieubewustzijn en een grotere behoefte aan een persoonlijker invulling van het afscheid.’
Momenteel zijn er twee natuurbegraafplaatsen in Nederland, een op de Veluwe en een in Limburg. Uitvaartonderneming Algemeen Belang heeft plannen om in het nieuwe natuurgebied Reiderwolde bij Winschoten een derde natuurbegraafplaats aan te leggen. Dit natuurgebied van circa 250 hectare ligt in de buurt van villawijk De Blauwe Stad en wordt beheerd door agrariërs.
In het onderzoek dat hij deed in opdracht van de organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer SBNL, bekeek Verstegen landschapstechnische, juridische en financiële aspecten. Hij vond op die punten geen grote belemmeringen voor een natuurbegraafplaats in Reiderwolde. De obstakels zijn vooral politiek. Groningen is niet enthousiast, omdat Reiderwolde midden in de ecologische hoofdstructuur (EHS) ligt. De provincie wil er pas over discussiëren als ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat natuurbegraven geen aantasting van milieu en natuur oplevert.
'Niet alleen provincies en gemeenten zijn uitermate voorzichtig, ook omwonenden verzetten zich vaak. Zij vinden het een eng idee dat er lijken in de bossen liggen of zijn bang voor verkeersoverlast', vertelt Verstegen. Hij denkt dat de weerstand niet voortkomt uit onwil, maar uit de relatieve onbekendheid in Nederland van het verschijnsel natuurbegraven. 'Hierdoor, en door gebrek aan specifiek beleid weten beleidsmakers nog niet zo goed wat ze ermee aan moeten.' Volgens Verstegen wordt het onder invloed van de huidige maatschappelijke discussie en met de wijziging van de wet op lijkbezorging in 2008, makkelijker om de aanleg van natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken.