Nieuws - 14 oktober 2015

Bedrijven pleiten voor fundamenteel onderzoek

tekst:
Albert Sikkema

De Nederlandse plantenveredelingsbedrijven, verenigd in brancheorganisatie Plantum en de topsector Uitgangsmaterialen, hebben een onderzoekvisie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin pleiten ze voor extra geld voor fundamenteel onderzoek.

De bedrijven vragen het parlement in de onderzoekvisie ‘Mastering the plant’ om een langdurige beleidsfocus op het plantaardig onderzoek, met de nadruk op fundamenteel onderzoek. ‘De sterke focus op valorisatie en kennisbenutting in het topsectorenbeleid is als oogsten zonder opnieuw in te zaaien’, stelt Robert Graveland, werkzaam bij aardappelveredelaar HZPC. Voor het fundamentele onderzoek is een extra investering van 250 miljoen euro in de komende tien jaar nodig, zodat de plantenwetenschappen in Nederland oplossingen kunnen vinden voor grote vraagstukken als klimaatverandering en voedselzekerheid in de wereld.

De bedrijven boden hun visie op 13 oktober aan aan de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Nederland behoort tot de wereldtop in plantenveredeling en plantenwetenschappen, maar die toppositie is niet vanzelfsprekend, stellen de veredelingsbedrijven. Het opdoen van fundamentele kennis, het opleiden van jong talent en een langdurige beleidsfocus zijn nodig om de innovatiekracht te behouden. De veredelingssector vindt dat de inhoudelijke focus de komende decennia moet liggen op drie wetenschappelijke disciplines: fytopathologie, plantenfysiologie en kwantitatieve genetica. ‘Versterking van deze vakgebieden is nodig om Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk in staat te stellen tegemoet te komen aan de toekomstige vragen van consument en maatschappij.’