Nieuws - 25 januari 2001

Bedrijfseconoom Huirne gaat zich op dierziekten richten

Bedrijfseconoom Huirne gaat zich op dierziekten richten

Bedrijfseconoom prof. dr. ir. Ruud Huirne gaat zich de komende jaren speciaal richten op dierziekten en voedselveiligheid. Hij neemt het terrein onder zijn hoede dat tot een paar jaar geleden viel onder de succesvolle hoogleraar prof. dr. ir. Aalt Dijkhuizen.

Dijkhuizen vertrok in 1998 naar diervoederbedrijf Nutreco. Hij is daar nu topmanager bij een van de business-groups van de multinational. Een benoemingsadviescommissie heeft geconstateerd dat er geen geschikte kandidaten zijn voor de opvolging van Dijkhuizen. De raad van bestuur heeft daarom Huirne gevraagd het terrein onder zijn hoede te nemen. Huirne heeft daarmee ingestemd nadat de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) en het Productschap voor Zuivel (PZ) hadden toegezegd dat zij de leerstoel blijven financieren. Met het budget van de productschappen gaat de leerstoelgroep een universitair hoofddocent aanstellen die een deel van Huirnes huidige taken overneemt. De leerstoel Agrarische bedrijfseconomie wordt tijdelijk omgedoopt in 'Agrarische bedrijfseconomie met bijzondere aandacht voor diergezondheidszorg en voedselveiligheid'. Voor 2003 hoopt de universiteit een definitieve opvolger van Dijkhuizen te vinden.

Huirne en Dijkhuizen zijn allebei succesvol. De leerstoelgroep bedrijfseconomie krijgt veel onderzoeksopdrachten, onder andere van boerenorganisaties, en scoort ook in wetenschappelijke hitlijsten hoog. In de laatste lijst met invloedrijke Nederlandse economen van het blad Intermediair stond Dijkhuizen op plaats negen, Huirne op elf. | K.V.