Nieuws - 1 januari 1970

Balanceren tussen geld en geweten

Balanceren tussen geld en geweten

Balanceren tussen geld en geweten

Als je als wetenschapper niet de kwaliteit kunt leveren die je wilt, wat zeg je dan tegen je opdrachtgever? Je kunt trachten hem te overtuigen dat je meer tijd nodig hebt. Of je laat heel duidelijk zien wat je aannames zijn. Maar daarmee loop je het risico dat je uiteindelijk wordt afgerekend op een onvoldoende kwaliteit, zoals bij het RIVM. Of je zegt gewoon nee, maar dan gaat de opdracht naar een ander bureau. Dit dilemma kwam naar voren tijdens een discussiebijeenkomst onder werknemers van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)


Onder de titel Gaat het IBN het RIVM achterna discussieerden de IBN'ers over objectieve en subjectieve wetenschap. Door de RIVM-affaire kreeg de discussiemiddag over de toekomstige rol van het IBN een actuele draai. Senior-wetenschapper dr ir Hans de Kwaadsteniet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiƫne bracht op 20 januari in Trouw felle kritiek op zijn werkgever naar buiten. Volgens hem leunt het RIVM bij de milieubalans te veel op modellen en te weinig op meetgegevens. De resultaten worden als feiten gepresenteerd zonder daarbij duidelijk te maken dat de cijfers omgeven zijn door grote onzekerheden

De affaire rond het RIVM roept ook onder de wetenschappers van Wageningen UR de nodige discussies los. Het IBN en het Staring-Centrum mengden zich publiekelijk in de discussie, in respectievelijk De Volkskrant en Trouw. Dat riep vervolgens weer discussies op binnen de instituten. De schrijvers van het Staring-Centrum hadden hun opiniestuk namelijk geschreven op persoonlijke titel. Dit tot ongenoegen van de directeur, die graag op de hoogte wil zijn van dit soort publieke stellingnames

Het IBN pakte de handschoen op en greep de affaire aan om zelf na te denken over wat wel en niet hoort en hoe het instituut in de maatschappelijke discussie wil staan. Als het RIVM net zo'n bijeenkomst had georganiseerd als wij nu, waren ze vast niet zo negatief in beeld gekomen, is de mening van een van de aanwezigen. Volgens inleider drs Rob van Apeldoorn kan het IBN zich etaleren als instituut dat alleen ecologische feiten presenteert. Alleen biedt dat absoluut niet de garantie dat er geen discussie over het instituut zal ontstaan. Het RIVM zegt ook dat het objectieve, waardevrije wetenschap bedrijft. Toch is er discussie over.

Ir Marleen van den Top benadrukte het belang van kwaliteitscriteria voor modellen. Maar criteria die alleen intern zijn opgesteld zijn niet geloofwaardig. Ze moeten wel getoetst worden door andere instituten en maatschappelijke organisaties. Een andere deelnemer sloot daarop aan door te veronderstellen dat toetsing te vaak plaatsvindt door personen binnen hetzelfde kringetje. Dat is niet goed voor de objectiviteit van de resultaten. Zie ook pagina 7. L.N