Nieuws - 14 maart 2013

bachelors in Engels?

Universiteit wil discussie over volledig Engelstalige bacheloropleiding.

Wageningen University gaat komende tijd onderzoeken of ook de bacheloropleidingen voortaan in het Engels moeten worden gegeven. Dit staat in een rapport dat het internationaliseringsbeleid van de universiteit inventariseert. Volgens de universiteit kan het interessant zijn om al in het eerste jaar van de bacheloropleiding in het Engels te doceren, in plaats van pas in het derde jaar zoals nu het geval is. Dat maakt de opleiding al in een eerder stadium aantrekkelijk voor internationale studenten. Bovendien kunnen docenten uit het buitenland ook in de eerste studiejaren al lesgeven.
De universiteit erkent dat volledig Engelstalige bachelors ook hun nadelen hebben. Zo is het nog maar de vraag of de eerstejaars studenten wel genoeg opsteken van de lesstof als alles in het Engels is. Daarnaast zou het potentiële Nederlandse studenten kunnen afschrikken. Daarom wil Wageningen UR de komende tijd een discussie voeren over het onderwerp. De ervaringen met de toerismeopleiding in Wageningen, die als enige bachelor volledig Engelstalig is, kunnen dan onderwerp van gesprek worden.
In het rapport wordt voor het eerst expliciet op een rijtje gezet welke stappen de uni de afgelopen jaren heeft gezet in haar internationale strategie en beleid. Volgens de universiteit is het belangrijk om dat zichtbaar te maken, want het internationale karakter wordt in Wageningen zelf vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Daardoor maakt de universiteit onvoldoende gebruik van haar kracht. De inventarisatie beschrijft ook welke plannen er nog liggen: zo wordt van docenten verwacht dat ze hun didactische vaardigheden aanpassen aan een multiculturele omgeving. Ook zijn er plannen om op korte termijn alle kennis met betrekking tot visa-aanvragen, reizen en huisvesting van internationale studenten en medewerkers te bundelen in één informatieloket.