Nieuws - 26 september 2002

Bachelor voor technische studies van tafel

Bachelor voor technische studies van tafel

De verschillende Bachelors van de exacte en technische studies worden toch niet gelijkgeschakeld. Maar exacte Masteropleidingen zullen niet meer op verschillende universiteiten tegelijk worden aangeboden.

Dat is de uitkomst van het Bachelor-Masterconvenant over de opleidingen natuurkunde, scheikunde, wiskunde en de technische varianten daarvan. De universiteitenvereniging VSNU bracht het convenant afgelopen week naar buiten.

Daarmee komt de droom van de commissie-Sminia maar ten dele uit. Met brede Bachelors wilde de commissie meer studenten trekken, om ze vervolgens door te laten stromen naar specialistische Masters. De brede Bachelor komt er niet, maar de exacte en technische Bachelors moeten wel op alle Masters aansluiten. Voor overstap naar de Masters zullen aanvullende eisen gelden. "Dat kunnen intakegesprekken zijn", zegt rector Taede Sminia van de Vrije Universiteit. | HOP