Nieuws - 22 december 2009

Aziatische kruidenmengsels kunnen giftig zijn

Traditionele Aziatische kruidenmengsels kunnen gevaarlijke hoeveelheden kwik, arseen en lood bevatten. Dat stelt Ivonne Rietjens, hoogleraar Toxicologie, met onderzoekers van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in het komende nummer van Food Additives and Contaminants.

chinesemed3.jpg
De onderzoekers beoordeelden de inhoud van 292 traditionele kruidenmengsels uit China, Tibet en India die tussen 2004 en 2007 waren verzameld. Die komen als voedingssupplement, medicijn of kruidenthee in natuurvoedingswinkels op de Nederlandse markt. Ze kunnen leiden tot voedselvergiftiging.
Met behulp van een spectrometer maten de onderzoekers de gehaltes aan kwik, arseen en lood. Twintig procent van de kruidenmengsels gaf de aanwezigheid van deze stoffen op het etiket aan, maar uit de metingen bleek dat 186 van de 292 monsters (64 procent) de schadelijke stoffen bevatten.
Twintig procent van de mengsels hadden dermate hoge concentraties verontreiniging dat ze schadelijk zijn voor de volksgezondheid, aldus Rietjens en de VWA-onderzoekers. Vijftig producten bevatten te veel kwik, in 26 producten zat te veel arseen en in acht mengsels werd de voedselveiligheidslimiet voor lood overschreden. Een van de preparaten overschreed 300 maal de veiligheidsnorm voor kwik.
De onderzoekers bepleiten strikte controle op de producten. Kwik, arseen en lood worden dikwijls met opzet toegevoegd aan de kruidenmengsels om therapeutische redenen, maar hebben her en der in de wereld tot vergiftiging bij gebruikers geleid.
Het Voedingscentrum heeft op 17 december een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor de traditionele Aziatische kruidenpreparaten. De VWA heeft een lijst gepubliceerd van onveilige kruidenmengsels op haar site en meerdere producten uit de handel gehaald. Sinds juli 2009 gelden Europese normen voor kwik en lood in voedingssupplementen, waardoor de VWA al kan optreden bij lage concentraties van deze zware metalen.