Nieuws - 1 januari 1970

Automatisch melken vraagt om vakmanschap

Automatisch melken vraagt om vakmanschap

Automatisch melken vraagt om vakmanschap


Melkveehouders die overstappen op een automatisch melksysteem hebben
gemiddeld zes tot negen maanden nodig om daarmee goed te leren omgaan. Dat
laten cijfers zien over de melkkwaliteit direct na de installatie van zo'n
systeem. Een bescheiden verhoging van kiemgetal en celgetal, een indicatie
dat er meer microben in de melk zitten, blijkt veel voor te komen.

Het Praktijkonderzoek Veehouderij in Lelystad heeft in beeld gebracht welke
factoren een directe invloed hebben op de melkkwaliteit. Een analyse van
124 bedrijven toonde aan dat vooral het management een belangrijke invloed
heeft op de melkkwaliteit. Een automatisch melksysteem vereist goed
preventief onderhoud en nauwkeurige instellingen. Bovendien worden koeien
niet meer twee keer per dag gemolken maar op eigen initiatief, 24 uur per
dag. Dit brengt een behoorlijke wijziging in de bedrijfsvoering teweeg.
Ondernemers blijken een aantal maanden nodig te hebben om de nieuwe
organisatie goed in evenwicht te brengen. Na een half jaar kruipen de
cijfers meestal terug naar het oorspronkelijke niveau.
Projectmanager van het onderzoek naar automatisch melken, ing. Kees de
Koning, constateert dat melkveehouders wel eens de neiging hebben om
achterover te leunen als het bedrijf eenmaal voorzien is van een
automatisch melksysteem. "Automatisch melken is een gewenningsproces. Je
moet niet denken, het systeem doet het werk wel. Nee, je moet het goed
bijhouden en regelmatig controles uitvoeren. Dat is niet anders dan bij
conventioneel melken. Als je het eenmaal goed in de vingers hebt, heb je
ook goede resultaten."
Ongeveer 550 ondernemers werken in Nederland met een automatisch
melksysteem. Dat is 2 tot 2,5 procent van het aantal melkveehouders. Het
aantal stijgt gestaag, sinds 1998 zet die ontwikkeling zich echt door. De
eerste jaren dat automatisch melken gangbaar werd, laat in de jaren
tachtig, viel de begeleiding van boeren wel eens tussen de wal en het
schip. Inmiddels is duidelijk dat werken met een automatisch melksysteem
een leerproces is.
Ook in andere Europese landen groeit de belangstelling voor automatisch
melken. Aanvankelijk vooral in Noord-Europa, nu ook in Zuid-Europa. In
december 2000 is daarom een groot internationaal EU-onderzoeksproject
gestart naar de gevolgen van de introductie van automatisch melken op
melkveehouderijbedrijven. Het onderzoek richt zich op de sociaal-
economische gevolgen van automatisch melken, de maatschappelijke
acceptatie, melkkwaliteit, bedrijfshygiëne, dierenwelzijn en management.
Zes landen doen mee, namelijk Nederland, België, Duitsland, Denemarken,
Zweden en Groot-Brittannië. In maart 2004 worden de resultaten van dit
onderzoek gepresenteerd op een symposium in Lelystad. | L.d.B.

Voor meer informatie: www.automaticmilking.nl