Nieuws - 20 december 2001

Atlantische bossen in Brazilië verdienen meer bescherming

Atlantische bossen in Brazilië verdienen meer bescherming

De loofbossen in het zuidoosten van Brazili? worden veel meer bedreigd dan de bossen in het Amazonegebied, meent dr Luis Carvalho. Automatische opsporing van ontbossing met satellieten moet uitkomst bieden.

De zogeheten Atlantische bossen krijgen volgens Carvalho veel te weinig aandacht. Het wetenschappelijke onderzoek en de beschermingsmaatregelen concentreren zich op de Amazone, terwijl het even waardevolle Atlantische bos aan zijn lot is overgelaten. "Het Braziliaanse Amazonebos is vrijwel intact gebleven, maar het Atlantische bos is hard achteruitgegaan. Ooit besloeg dit bos nog een miljoen vierkante kilometer, nu is er naar schatting nog maar vijf procent van over."

Het meeste bos is verloren gegaan door de uitbreiding van koffieplantages en graslanden. Veel bos is illegaal gekapt. Volgens Carvalho zouden lokale overheden veel baat hebben bij een waarschuwingssysteem voor ontbossing. Daarom ontwikkelde hij een automatische procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietbeelden. Hij ontwierp de procedure in eerste instantie voor het dal van de Alto Rio Grande in het zuiden van de provincie Minas Gerais in het zuidoosten van Brazili?. Hij gebruikte beelden van de Amerikaanse Landsat-satelliet en ontwikkelde een speciale verwerkingstechniek, onder andere om wolken eruit te filteren. | H.B.

Carvalho promoveerde op 10 december bij prof. Steven de Jong, hoogleraar geo-infomatiekunde met bijzondere aandacht voor remote sensing, en prof. Andrew Skidmore, hoogleraar kartering en monitoring landbedekking van het International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) in Enschede.