Nieuws - 6 december 2007

ASG ziet brood in kroos als veevoer

1633_nieuws.jpg
Eendenkroos kan een alternatieve bron van eiwit zijn in veevoer, en een sloot is beter af zonder. Daarom onderzoekt de Animal Sciences Group nu, samen met het Waterschap Vallei en Eem en veehouder Rik de Vor, of het oogsten van eendenkroos voor gebruik in veevoer rendabel kan zijn.
Volgens ir. Idse Hoving van ASG kan de kroosoogst op verschillende manieren winst opleveren. De verwijdering van kroos uit het oppervlaktewater vermindert de stankhinder in woonwijken, draagt bij aan de verbetering van het watermilieu en vergroot de veiligheid – want kinderen zien het kroosdek niet meer per ongeluk aan voor een vlak grasveld. Het kroos kan het steeds duurder wordende sojaschroot vervangen als eiwit in het rantsoen van de Nederlandse veestapel. Waterschappen besparen verder op stortkosten als ze kroos als veevoergrondstof kunnen afzetten. En bovendien wordt dan een substantiële verbetering van het watermilieu haalbaar.
Aan kroos kleven niet de maatschappelijke bezwaren die er wel zijn tegen het gebruik van soja uit gebieden waar tropisch regenwoud plaats maakt voor veevoergewassen. Kroos komt op veel plaatsen in Nederlandse wateren voor. Het gewas gedijt vooral in rustig en ondiep water.
Het is niet voor het eerst dat gedacht wordt aan eendenkroos als veevoer. En het is ook niet voor het eerst dat de verwijdering van de kleine waterplantjes uit milieuoverwegingen is onderzocht. Maar het is wel voor het eerst dat die twee elementen nadrukkelijk worden gecombineerd.
Om kroos aantrekkelijk te maken voor koeien, moet het wel gedroogd worden. Op dit moment worden proeven voorbereid om het geoogste kroos in brokjes te persen in combinatie met andere veevoergrondstoffen. Succesvol gebruik van kroos hangt volgens Hoving vooral af van een efficiënte oogstmethode, een gegarandeerde kwaliteit en een stelselmatige aanvoer van de grondstof bij de voerproducent.
Ook moet worden bekeken of het geoogste kroos vrij is van ziektekiemen en zware metalen. Tot nog toe heeft dat onderzoek opgeleverd dat het gewonnen kroos geen E. coli, botulisme of salmonella bevat. Onderzoek naar de aanwezigheid van para-tbc en zware metalen moet nog worden afgerond.