Nieuws - 27 maart 2019

Arthur Mol herbenoemd als rector magnificus Wageningen University

tekst:
Luuk Zegers

De raad van toezicht heeft Arthur Mol herbenoemd als rector magnificus van Wageningen University en vice-voorzitter van de raad van bestuur van WUR. Hij blikt terug en kijkt vooruit.

Arthur Mol © Marte Hofsteenge

Hoe kijkt u terug op je eerste termijn en waar bent u trots op?
‘Allereerst ben ik trots om rector magnificus te zijn van een universiteit die constant de beste is in Nederland op onderwijsgebied en die bovenaan staat in de internationale ranglijsten in ons eigen domein. Het gaat goed met de universiteit en Wageningen Research. Dat is niet alleen mijn verdienste, daar werken we hard aan met de hele organisatie. Het is mooi dat we niet constant moeten bezuinigen, maar dat er ook meer geld naar ons toekomt.’

‘Ook ben ik trots op de stappen die we hebben gezet op het gebied van data en digitaal. Toen ik begon aan mijn eerste termijn deden we daar als instelling niet genoeg mee. Daarin hebben we echt vooruitgang geboekt. Zo ging de 98e Dies over data; zijn we een Wageningen Data Competence Center begonnen; leid ik samen met drie collega’s van andere universiteiten en hogescholen een programma over onderwijsinnovaties met ICT; hebben we data en digitaal als investeringsthema in het Strategisch Plan, enzovoort. Dat heeft er onder andere toe geleid dat IMEC naar de campus komt. Zo slagen we erin ons beter te positioneren op het gebied van data, ICT, digitalisering en alles wat daarmee samenhangt.’

Als je me vraagt of ik nog ergens wakker van heb gelegen, dan was het wel de groei, achterblijvende financiering en hoe daarmee om te gaan.
Rector magnificus Arthur Mol

Wat waren de grootste uitdagingen?
‘De afgelopen vier jaar zijn zwaar geweest voor de organisatie door de groei in studentenaantallen en het achterblijven van financiering en personeel. Als je me vraagt of ik nog ergens wakker van heb gelegen, dan was het wel daarvan. Wat dat betreft ziet de toekomst er wel goed uit. Er komt steeds meer geld voor zowel onderwijs als onderzoek, dus ik verwacht dat de grote werkdruk iets af gaat nemen. Ik hoop dat dat ook een positieve invloed heeft op de kwaliteit, want die stond met de werkdruk onder druk.’

Er is een war on talent gaande. Daar moeten wij ook aan meedoen.
Rector magnificus Arthur Mol

Wat zijn de prioriteiten in de komende vier jaar?
‘Wat ik belangrijk vind, is dat we meer gaan doen met ondernemerschap, zowel in het onderwijs en onderzoek als qua start-ups. Ook gaan we meer inzetten op internationale samenwerking met andere universiteiten, zoals de A5 [een samenwerkingsverband van vijf agri-food universiteiten wereldwijd, red.] en zijn we bezig om samen met andere universiteiten een Europese Universiteit op te richten. Dat is een initiatief van Macron: hij wil dat universiteiten in Europa door samenwerking wereldwijd de boventoon gaan voeren op een vakgebied. Wij doen mee aan bio-economy en dierwetenschappen.’

‘Wat altijd hoog in het vaandel staat is kwaliteitsverbetering. Het kan altijd beter, het is nooit af. Er is een war on talent gaande—er wordt steeds meer gestreden om de wetenschappelijke talenten. Daar moeten wij ook aan meedoen. Veel actiever recruiten en kijken: waar zitten talenten, wie willen wij hebben, hoe maken we het interessant voor hen om hierheen te komen, en hoe kunnen we onze eigen talenten beter ondersteunen?’

‘Binnen Nederland willen we bestuurlijk steviger mee gaan doen, bijvoorbeeld binnen de VSNU en bij de ministeries. Lange tijd is Wageningen gezien als de kleinste universiteit die het leuk deed op zijn eigen gebied. Maar een buitenbeentje. Dat zijn we allang niet meer. Daarin gaan we stappen zetten.’

Lees meer: