Nieuws - 5 juli 2001

Armoede maakt kwetsbaar voor rampen

Armoede maakt kwetsbaar voor rampen

Prof. dr. Georg Frerks, de Wageningse hoogleraar die zich bezighoudt met rampen in ontwikkelingslanden, verenigde afgelopen weekend buitenlandse collega's, beleidsmakers en praktijkmensen in een werkconferentie. Het thema van de rampenprofs was kwetsbaarheid.

Wereldwijd vonden in 1998 vijftigduizend mensen de dood door rampen, waarvan 95 procent in ontwikkelingslanden, vaak in krottenwijken. Toch houdt maar een handvol onderzoekers zich bezig met rampenstudies in ontwikkelingslanden. De preventie van rampen in de Verenigde Staten trekt aanzienlijk meer onderzoekers.

De onderzoekers bogen zich in Wageningen vooral over het begrip kwetsbaarheid. Armoede en leefomstandigheden kunnen mensen kwetsbaarder maken voor rampen. Als duidelijker wordt hoe die kwetsbaarheid zich verhoudt tot lokale manieren om het hoofd te bieden aan risico's, kan het begrip gebruikt worden in beleid dat de gevolgen van rampen probeert te beperken.

Dr. ir. Thea Hilhorst legt uit dat voorkomen moet worden dat het begrip project-retoriek wordt, zoals participatie en man-vrouwverhoudingen dat zijn. Daarvoor moet het begrip verdiept worden door meer onderzoek naar wat mensen precies kwetsbaar maakt. Hilhorst: "Dat kan door het te plaatsen in de politieke context en de historische achtergrond waar kwetsbaarheid uit voortkomt." | J.T.