Nieuws - 5 november 2009

Arboretum wordt twistappel

De vijvers van het Klein Arboretum in Wageningen mogen niet ten prooi vallen aan woningbouw. Lokale politici én een flink deel van de Wageningse hoogleraren hebben de universiteit daarover de wacht aangezegd.

4-Presentatie-met-hek.jpg
Directe aanleiding voor de commotie rond De Dreijen is een stevig hekwerk dat de vijvers van het arboretum afsnijdt van de rest van de botanische tuin. Die tweedeling is het werk van kunststichting Het Depot die een deel van het arboretum huurt als beeldentuin. Het hek moet onverlaten weren.
Maar dat hek krijgt een heel andere lading in het licht van de bouwplannen op De Dreijen. De universiteit verlaat langzaam maar zeker De Dreijen om zich te concentreren op de nieuwe campus. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een invulling van het achterblijvende gebied. Begin vorige maand werden de eerste schetsen van die samenwerking gepresenteerd.
En dat was even slikken voor de voorvechters van het arboretum. Tegen de uitdrukkelijke eis van de gemeenteraad in, blijken op de plek van de vijvers woningen geprojecteerd. Volgens de ontwerpers van het stedebouwkundig bureau Karres en Brands kan dat niet anders. De ruimte is nodig om het geplande aantal huizen kwijt te raken. Wageningen UR is het daarmee eens. 
Het schetsplan was voor de politiek de eerste aanwijzing dat de universiteit het niet zo nauw neemt met het behoud van het arboretum. De recente plaatsing van het hek lijkt die indruk te bevestigen. De afscheiding wekt de schijn dat toekomstige bebouwing onvermijdelijk is. Daarmee staat het hek ook symbool voor de manier waarop de universiteit omgaat met haar cultuurhistorisch erfgoed.
En dat stuit niet alleen de Wageningse politiek tegen de borst. In een open brief roepen vijftig hoogleraren de Raad van Bestuur op, niet te bouwen in het arboretum (zie ook p.22). Een tamelijk zeldzaam initiatief. Een teken bovendien dat het beleid op dit punt weinig draagvlak geniet.
In een brief aan de gemeenteraad speelde woordvoerder van de Raad van Bestuur Simon Vink vorige week de vermoorde onschuld. Hij snapt al dat negativisme niet. Volgens hem heeft Wageningen UR het beste voor met het arboretum. Door de overeenkomst het Het Depot is het beheer van het grootste deel van de tuin in goede handen. Daar horen de vijvers niet bij. Die zijn immers maar 25 jaar oud en horen niet bij de oorspronkelijke tuinen, die ruim een eeuw oud zijn. Dat laatste klopt. Maar daarmee draait hij om de kern van het verzet heen: de eis van de raad dat het hele arboretum overeind moet blijven.
De gemeenteraad is vast van plan de poot stijf te houden. Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat onlangs De Dreijenborch ten prooi viel aan de slopershamer. Die sloop deed veel stof opwaaien, maar kon niet worden voorkomen. Doorgaan met de huidige plannen lijkt daarom varen op een ramkoers./Roelof Kleis