Nieuws - 1 januari 1970

Arbeidsmarkt hoogopgeleiden stabiel

De werkloosheid onder starters op de arbeidsmarkt is vorig jaar fors toegenomen. Maar het zijn vooral laagopgeleide schoolverlaters die het gemiddelde omlaag halen. Het aantal werklozen onder hbo’ers en academici is met respectievelijk zes en vijf procent stabiel.

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA, dat 115 duizend schoolverlaters ondervroeg.
De meeste ondervraagden blijken - anderhalf jaar na afstuderen - tevreden over de gevolgde opleiding. Tachtig procent van de hbo’ers en 83 procent de academici zou terugblikkend dezelfde studie kiezen. De grote meerderheid van hen vindt een baan in het eigen vakgebied. Dat geldt voor bijna tachtig procent van de hbo’ers en voor ruim zeventig procent van de academici. Driekwart van de hbo’ers vindt een baan op niveau. Bij WO’ers is dat aandeel met 63 procent aanmerkelijk kleiner. Daar staat tegenover dat het gemiddelde bruto uurloon van de universitair geschoolde met 14,15 euro bijna 2,50 euro hoger is dan dat van een hbo’er.
Het ondernemerschap onder hoogopgeleiden neemt wat toe, maar nog altijd begint maar drie tot vier procent van de afgestudeerde hbo’ers en academici voor zichzelf. Volgens het ROA neemt de ondernemerszin weer af zodra het economisch weer wat beter gaat en bedrijven en instanties weer meer aan de afgestudeerden trekken. / HOP