Nieuws - 26 augustus 2011

Appelstudie in Bosatlas klimaat

De kersverse Bosatlas van het Klimaat heeft een klein Wagenings tintje. De appelbomen van PPO Fruit bloeien op het ritme van het klimaat.

Golden_Delicious_1955-2010_-_Randwijk_PPO.jpg
Dat blijkt uit onderzoek van studente Linda Rohnstock. Zij onderzocht de invloed van weer en klimaat op de bloei van fruitsoorten, legt begeleider Arnold van Vliet (Milieusysteemanalyse) uit. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van een langlopende set gegevens van PPO Fruit.
Spiegelbeeld
Rohnstock zette de bloeidata van de Golden Delicious van 1955 tot 2010 in een grafiek. In diezelfde grafiek is de gemiddelde temperatuur van februari tot april in die jaren uitgezet. De beide lijnen vormen volgens Van Vliet een 'perfect spiegelbeeld'. Hoe warmer, hoe vroeger de eerste appelbomen bloeien.  
Opwarming
De grafiek staat op pagina 27 (Hoofdstuk 2, Temperatuur) van de Atlas van het Klimaat, die de KNMI samen met Noordhoff heeft samengesteld. De Golden Delicious bij PPO bloeiden in 1990 al in de eerste week van april. De gemiddelde temperatuur dat voorjaar was acht graden Celsius. De grafiek laat duidelijk het effect zien van de opwarming van de laatste decennia: de appelbomen bloeien zo'n drie weken eerder dan daarvoor.