Nieuws - 2 april 2009

APPARATUUR VERZAMELD IN TECHNOLOGIECENTRUM

Wageningen UR wil een centrum voor geavanceerde technologie, CAT AgroFood, realiseren op Wageningen Campus. Daar moet alle meetapparatuur voor micro- en nanotechnologie worden gehuisvest, zoals NMR-apparatuur, elektronenmicroscopen en spectroscopische technieken.

Initiatiefnemer dr. Frans Kampers van het technologiecentrum heeft met de provincie Gelderland een subsidieaanvraag van 18,8 miljoen euro ingediend bij de Nederlandse regering in het kader van FES-regeling Sterke Regio’s. De regering besluit voor de zomervakantie over de subsidieaanvraag. ‘De signalen zijn positief’, zegt Kampers.
Naast WUR-onderzoekers moeten ook startende bedrijfjes en onderzoekslabs van voedingsbedrijven gebruik gaan maken van het centrum. Ook MRI-scans voor gezondheidonderzoek zullen, in samenwerking met het Edese ziekenhuis De Gelderse Vallei, in dit centrum worden uitgevoerd.
In afwachting van de verhuizing van ATV naar de campus gaat het om een virtueel apparatuurcentrum, zegt Kampers. ‘In de eerste fase investeren we alleen in apparatuur en zorgen we voor ontsluiting van die dure onderzoeksfaciliteiten voor de industrie. Daarna denken we aan een apart gebouw op de campus, op loopafstand van de science groups en een bedrijfsverzamelgebouw voor die bedrijven die gebruik willen maken van het centrum.’ De gebruikers kunnen de dure apparatuur per uur huren en betalen. ‘Voordeel voor de bedrijven is dat ze de kosten zo kunnen delen.’