Nieuws - 7 juni 2007

André Jansen

‘Het leukste is het bijeen brengen van verschillende partijen’, vertelt André Jansen. Bijna vier jaar geleden werd hij als lector Integraal waterbeheer en ruimtelijke inrichting aangesteld bij Van Hall Larenstein om het onderwijs vernieuwen. Vooral de banden met het werkveld moesten worden aangehaald.

198_opinie_0.jpg
Onder de noemer Waterlandschap Veluwe heeft de hogeschool de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt met twee waterschappen, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en de provincie. ‘Met leuke uitkomsten. Het heeft zelfs geleid tot de uitvoering van maatregelen door de natuur- en terreinbeheerders daar’, vertelt André niet zonder trots.
De waterlector probeert nu met zijn collega’s van Plattelandsvernieuwing en stedelijk groen een vaste werkplaats in de regio te realiseren. ‘De combinatie van studenten, docenten, experts en de partijen uit het werkveld maakt het net real life. Dat stimuleert enorm.’
Zelf heeft André regelmatig contact met studenten. Zo geeft hij enkele colleges in het derde jaar en neemt hij studenten mee het veld in. Eerder dit jaar verzorgde hij bijvoorbeeld een excursie op landgoed Voorstonden in de zuidelijke IJsselvallei (zie foto). Daarbij waren naast studenten ook docenten en medewerkers van het waterschap Veluwe aanwezig.
André werkt twee dagen per week voor de hogeschool. De overige drie dagen is hij in dienst van de Unie van Bosgroepen, een organisatie die particuliere landeigenaren ondersteunt. In het begin moest hij wel wennen aan de onderwijscultuur, maar inmiddels heeft hij zijn plek gevonden; zijn benoeming als lector wordt verlengd. ‘Ik wil graag nog vier jaar doorgaan om te oogsten. De grootste uitdaging is om over de grenzen van vakgebieden heen te kijken. Om gezamelijk tot onderzoek te komen, dat gericht is op oplossingen van maatschappelijke problemen.’