Nieuws - 1 januari 1970

Andere universiteit gaat ethologieonderwijs verzorgen

De voorgenomen opheffing van de leerstoelgroep Ethologie heeft geen gevolgen voor het onderwijs. Dat wordt waarschijnlijk van een andere universiteit ingehuurd.

‘We hebben inderdaad een onderwijsverplichting en onze studenten zullen niet de dupe worden van de opheffing van Ethologie. Het onderwijs kan ook door andere universiteiten worden gegeven’, zegt rector prof. Bert Speelman in een toelichting op de opheffing van de leerstoelgroep Ethologie die hij in december aankondigde.
Speelman wil niet zeggen welke universiteit het onderwijs gaat verzorgen: ‘We zijn nog in bespreking’. De Universiteit Utrecht lijkt een logische kandidaat, hoewel de betrokken ethologiegroep wordt geleid door prof. Berry Spruyt, die begin 2004 juist zijn deeltijdaanstelling in Wageningen opgaf.
Slepende conflicten tussen de medewerkers en opeenvolgende hoogleraren liggen volgens de rector ten grondslag aan de beslissing de leerstoelgroep op te heffen. Deze bestaat formeel nog uit vier medewerkers, waarvan er twee elders zijn gedetacheerd.
‘De opheffing heeft de status van voorgenomen besluit en wordt nog besproken met de vakbond en de medezeggenschap’, aldus Speelman. / GvM