Nieuws - 12 juni 2008

Andere opzet voor stimulering kennisbedrijfjes

De raad van bestuur laat onderzoeken of Wageningen Business Generator (WBG) een andere opzet moet krijgen, waarbij de kennisvalorisatie - het tot waarde brengen van kennis - dichter bij de onderzoekers plaatsvindt.
WBG begeleidt startende bedrijfjes van onderzoekers en beheert de patenten van Wageningen UR. Sinds de oprichting, drieënhalf jaar geleden, ontmoet WBG weerstand bij de kenniseenheden. Die vinden dat de kennisvalorisatie dichter bij de onderzoekers moet plaatsvinden, zegt woordvoerder Simon Vink van de raad van bestuur. Daarnaast vraagt de raad van bestuur zich af of Wageningen UR nog risicovolle investeringen moet doen in startende bedrijfjes, zoals WBG nu doet.
Een werkgroep, met daarin de kenniseenheiddirecteuren Raoul Bino en Ruud Huirne, gaat de komende maanden een nieuwe opzet bedenken. ‘We gaan terug naar de tekentafel’, zegt Vink. Er blijft mogelijk wel expertise op centraal niveau nodig. ‘Een jurist die de patentwetgeving goed kent kan wellicht beter voor alle kenniseenheden werken’, aldus Vink.
De werkgroep moet begin september rapporteren. WBG-directeur Wim Jongen onthoudt zich van commentaar.