Nieuws - 8 september 2010

ANALYSE Dief van eigen portemonnee

Financiële belangen van Idealis en Wageningen UR staan een oplossing voor het kamerprobleem in de weg.

Studentenhuisvester Idealis lijkt zich niet te haasten om het groeiende aantal Wageningse studenten onder dak te brengen. Net als vorig jaar staan op dit moment zo'n vijfhonderd studenten op de wachtlijst. Als die wachtlijst over acht à negen maanden is verdwenen, is Idealis tevreden. De huisvester wil zo min mogelijk leegstand, want dat kost geld. Een krappe woningmarkt met een schaars woningaanbod is gunstig voor Idealis, terwijl studenten juist baat hebben bij een ruim woning­aanbod. Idealis hecht te veel waarde aan dat bedrijfseconomisch belang en te weinig aan haar maatschappelijke belang, vond onlangs een directeur bij Wageningen UR.
Op haar beurt wil grootgrondbezitter Wageningen UR haar terreinen op de Dreijen en Kortenoord tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen aan projectontwikkelaars. Idealis klaagt dat de universiteit een te hoge grondprijs vraagt om rendabel kamers te kunnen bouwen. Ook bij Wageningen UR gaat het bedrijfsmatige belang voor het maatschappelijke belang.
Er zijn verzachtende omstandigheden. Idealis wil geen grote studentenflats meer bouwen, omdat ze dan een nog eenzijdiger woning­aanbod krijgt. Kleine appartementencomplexen op dure grond voor studenten en promovendi lijken echter onbetaalbaar. Wageningen UR investeert op haar beurt veel geld - enkele honderden miljoenen euro's -  in de campus. De oude gebouwen en terreinen moeten veel geld opleveren om niet extra te hoeven lenen op de kapitaalmarkt. Beide organisaties willen geen dief zijn van de eigen portemonnee. Maar vrij naar Jan Schaefer: in portemonnees kun je niet wonen.