Nieuws - 5 juni 2013

Ammoniakmeting in orde

De mede door Wageningen UR ontwikkelde methoden om de ammoniakemissie in Nederland te meten zijn wetenschappelijk juist. Dat stelt staatssecretaris Dijksma van EZ in een brief aan de Tweede Kamer, op basis van een internationale review. Wel blijken die methoden gedateerd.

mestinjectie_490x330.jpg
Begin dit jaar ontstond kritiek op de Wageningse methode, nadat een scriptie van een studente van agronoom Egbert Lantinga was uitgelekt naar de agrarische pers. Haar ammoniakmeting wekte twijfel of de Wageningse methode het effect van bovengronds uitrijden van mest op de ammoniakemissie wel goed berekende.
De Britse onderzoeker Mark Sutton van het Centre for Ecology & Hydrology in Edinburgh geeft nu uitsluitsel. De Integrated Horizontal Flux methode waarop de Nederlandse emissiefactoren zijn gebaseerd, is een wetenschappelijk solide basis om de ammoniakemissies uit mest te bepalen, stelt Sutton. Daarentegen is de door Lantinga gebruikte tunnelmethode geen goede maatstaf om de absolute ammoniakemissies te bepalen. Naast Sutton komen ook twee deskundigen uit Frankrijk en Denemarken tot dat oordeel.
Wel maakt Sutton de aantekening dat de Wageningse methode behoorlijk gedateerd is. 'Nederland was wereldleider in de schatting van ammoniakemissies, maar de wetenschappelijke onderbouwing dateert van de jaren tachtig en negentig.' Doordat de overheid sindsdien minder geld investeert in ammoniakonderzoek, stagneert het Nederlandse bijdrage, constateert Sutton. Hij verwacht dat de emissierichtlijnen steeds meer gebaseerd gaan worden op continue real-time ammoniakmetingen, in combinatie met atmosferische modellen die ook de milieuvariabelen goed schatten. Zo'n methode wordt in Nederland niet toegepast voor bepaling van ammoniakemissie.
Staatssecretaris Dijksma pikt dat signaal van Sutton op. Ze wil geld beschikbaar stellen voor nieuwe veldmetingen volgens de nieuwste wetenschappelijke meetmethoden, schrijft ze aan de Tweede Kamer.
'De wetenschappelijke onderbouwing van de in Nederland toegepaste emissiefactoren staat niet ter discussie', reageert Gerard Velthof, coördinator van het Wageningse mestonderzoek, 'maar we moeten aanhaken bij nieuwe meetmethoden en modellering elders.' De invulling van het door Dijksma toegezegde geld voor nieuw ammoniakonderzoek is nog onbekend.
Wageningen UR liet de review over de wetenschappelijke onderbouwing van de ammoniak-emissiefactoren uitvoeren in opdracht van staatssecretaris Dijksma, na vragen in de Tweede Kamer. Eerst keek een nationale reviewcommissie, met daarin Lantinga, naar de literatuur en gebruikte meetmethoden, daarna keken drie buitenlandse deskundigen naar het materiaal en tot slot schreef Sutton een samenvattend rapport. Hij is een ervaren ammoniakonderzoeker die meer dan 200 artikelen over ammoniak heeft gepubliceerd.