Nieuws - 15 februari 2007

Alumni in Derde Kamer

De Derde Kamer van 2007 is afgelopen zaterdag, 10 februari, officieel geïnstalleerd. Drie voormalige studenten van Wageningen UR uit Benin, Burkina Faso en Iran hebben zitting genomen in deze denktank voor ontwikkelingssamenwerking. Wageningen was startpunt van dit zittingsjaar.

402_nieuws.jpg
De denktank bestaat uit burgers die zich betrokken voelen bij vraagstukken rondom armoede en globalisering. Groepsgewijs maken ze voorstellen om de internationale samenwerking te verbeteren, die ze aan het eind van het jaar aan de Tweede Kamer presenteren.
Van de honderdvijftig Kamerleden komen er dertig uit het buitenland. Deze zuidelijke leden kwamen donderdag 8 februari al naar Wageningen om elkaar voor het eerst te ontmoeten. Wageningen UR verzorgde in congrescentrum WICC het ochtendprogramma met lezingen en workshops over projecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. ’s Middags werd gewandeld door natuurgebied de Blauwe Kamer, voorzien van een dik pak sneeuw.
Onder de buitenlandse Kamerleden is ook Wageningen UR vertegenwoordigd. Promovendus Latifou Idrissou Aboubacary uit Benin en de afgestudeerde MSc-studenten Oblé Neya uit Burkina Faso en Mazdak Sadat Mirramezani uit Iran zullen het komende jaar feedback geven op de voorstellen. Daarnaast zitten docente Fannie de Boer van Wageningen International en universitair hoofddocent Maja Slingerland van de leerstoelgroep Gewas- en onkruidecologie in een expertpanel dat de Derde Kamerleden het komende jaar op verzoek zal adviseren.