Nieuws - 17 november 2011

Alterra zucht onder gevolgen natuurbeleid

Centrum Landschap: 30 procent krimp.
Voor deel personeel nog geen werk.De bezuinigingen op natuur hebben dit jaar voor Alterra forse gevolgen gehad. Met name het Centrum Landschap is getroffen. Het centrum krimpt in een jaar tijd met bijna een derde. 'Volgend jaar zullen we dertig fte minder hebben dan dit jaar', zegt directeur Kees Slingerland.
In april werd al bekend dat Alterra een gat van zes miljoen moest dichten. Dat gat ontstond door bezuinigingen van het Rijk op onderzoek naar natuur en milieu. Besloten werd de helft van dat bedrag met bezuinigingen weg te werken.
'Dat gaan we halen. Zelfs iets meer dan dat', licht Slingerland toe. Extra opdrachten moesten de overige drie miljoen in het laatje brengen. En dat gaat dus volgens Slingerland 'niet helemaal lukken'.
Maatwerk
Vooral bij het Centrum Landschap zijn de problemen groot. Er lopen meer mensen rond dan er werk is. Eerder dit jaar werd al besloten terughoudend te zijn met het verlengen van tijdelijke contracten. Daarnaast zijn twintig fte's weggewerkt door natuurlijk verloop en detacheringen elders. Wat resteert zijn twaalf fte's waar nog geen werk voor is. Ander werk binnen of buiten Alterra, bijscholing, vervroegde pensionering en dergelijke moeten hier een oplossing bieden.
Slingerland noemt die aanpak 'maatwerk'. Volgens hem is bewust niet voor een reorganisatie gekozen. 'Het nadeel van reorganiseren is dat collega's verdwijnen die je eigenlijk het liefst wilt behouden. Dat is jammer, want we zien wel toekomst voor Centrum Landschap. Daarnaast speelt de sociale factor sterk mee. Reorganiseren geeft een heel negatieve stemming in je organisatie.'
Pottenkijkers
PottenkijkersKees van Diepen, voorzitter van de ondernemingsraad van ESG, is kritisch op de in gang gezette ontwikkeling. Hij noemt de operatie wel een reorganisatie. 'Maar dat woord wordt door de directie vermeden om bonden en andere pottenkijkers buiten de deur te houden.' Volgens Van Diepen worden mensen onder druk gezet 'om oplossingen te accepteren die ze eigenlijk niet willen'. 'Die signalen krijg ik. Mensen worden onder druk gezet, of ervaren dat in ieder geval zo.' Volgens Van Diepen zijn gedwongen ontslagen dan ook niet uitgesloten.
De aanpak van de problemen bij Centrum Landschap is neergelegd in een zogeheten herstelplan. Over dat plan mag de ondernemingsraad zich binnenkort uitspreken. Eigenlijk veel te laat, vindt Van Diepen. 'We hadden er veel eerder bij betrokken willen worden. Het proces loopt al
lang.'