Nieuws - 5 september 2002

Alterra zoekt weggelopen otterpuber vanuit de lucht

Alterra zoekt weggelopen otterpuber vanuit de lucht

De onderzoekers van Alterra die de uitgezette otters in natuurgebied De Weerribben monitoren zijn een Letse vrouwtjesotter uit het oog verloren. Deze week gaan ze haar vanuit het vliegtuig proberen te traceren.

"Er kunnen twee dingen gebeurt zijn", vertelt drs Hugh Jansman, projectleider van de monitoring. "De zender kan uitgevallen zijn, of ze is buiten bereik van onze ontvangers gezwommen. Otters kunnen wel dertig kilometer per dag afleggen." Normaal worden de otters gevolgd met mobiele ontvangers in auto's of op boten, maar nu een groter gebied afgezocht moet worden is het vliegtuig effici?nter, volgens Jansman. De zender in de buik van de otter heeft een bereik van een kilometer, en zal in het vliegtuig een aantal piepjes te horen geven.

Jansman is verder zeer positief over het gedrag van de uitgezette otters. Ze hebben eerst rustig rondgezwommen, maar zijn nu al goed actief. Dat betekent dat ze redelijk gewend zijn aan het gebied. In het voorjaar van 2003 zullen de eerste mannetjes en een eerste vrouwtje geslachtsrijp worden. Samen met de nieuwe lichting otters die later dit jaar worden uitgezet, maken ze dan volgens Jansman goede kansen op voortplanting. | M.W.