Nieuws - 25 januari 2001

Alterra wil deel winst onder afdelingen verdelen

Alterra wil deel winst onder afdelingen verdelen

Alterra heeft in het jaar 2000 1.975.000 gulden winst gemaakt, 475.000 gulden meer dan de 1,5 miljoen gulden die begroot was. Ook de omzet ligt ongeveer 1,7 miljoen hoger dan begroot. De directie van Alterra trakteerde het hele instituut op zeven soorten vlaai toen het nieuws bekend werd op dinsdag 23 januari.

Algemeen directeur dr. Andr? van der Zande wil de meerwinst van 475.000 gulden verdelen over de afdelingen die het verdiend hebben. "De cijfers komen van de voorlopige winst- en verliesrekening. Een nadere calculatie moet uitwijzen hoe het geld verdeeld kan worden, maar de raad van bestuur moet daar nog toestemming voor geven. We hebben nog een negatief vermogen, en dat moet binnen drie jaar positief zijn, maar ik vind dat mensen die hard gewerkt hebben wel wat terug mogen krijgen." Van der Zande denkt dat de afdelingen het geld willen investeren in langetermijnonderzoek, publicaties, nieuwe modellen en trainingen voor het personeel. | M.W.