Nieuws - 30 oktober 2008

ALTERRA ONDERZOEKT OMSTREDEN PALMPLANTAGES

Nederland en Maleisië gaan samen onderzoek doen naar de duurzaamheid van oliepalmplantages. Het gaat om de omstreden plantages op tropische veengronden in Maleisië. Alterra doet het Nederlandse deel van het onderzoek.
Oliepalmplantages op tropisch veen liggen onder vuur. Bij de ontginning van de grond komt veel CO2 vrij uit de veelal metersdikke lagen veen. Die emissie wordt veroorzaakt door het verlagen van de grondwaterstand. Het veen oxideert daardoor aan de lucht.
Oliepalmen houden graag droge voeten, legt Alterra-onderzoeker dr. Peter van der Meer uit. Maar oliepalmen groeien snel en leggen daardoor ook veel CO2 vast. Wetenschappers betwisten elkaar over het netto effect van de ontginning op de koolstofbalans. Het gezamenlijke onderzoek moet daar volgens Van der Meer uitsluitsel over geven. Daarbij wordt naar alle processen gekeken die van invloed zijn op de koolstofbalans. ‘Dus ook naar het bos dat wordt gekapt voor de oliepalmplantages en wat er met de palmolie gebeurt.’
Ook wordt bekeken hoe je bestaande plantages zo kunt beheren dat er zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld door de grondwaterstand zo min mogelijk te verlagen. ‘Dat is goed voor de uitstoot van CO2, maar slecht voor de palmen. Ergens ligt een optimum.’
Maleisië produceert bijna de helft van de palmolie in de wereld. En de stijgende vraag naar biobrandstoffen bedreigt het voortbestaan van de resterende veengronden. Overigens liggen volgens Van der Meer lang niet alle plantages op voormalige veengrond.