Nieuws - 1 januari 1970

Alterra kan waterberging berekenen

Alterra heeft een instrument ontwikkeld waarmee kan worden gezocht naar geschikte plekken voor waterberging. Ir Frank van der Bolt, drs Jaap Immerzeel en ir Ab Veldhuizen hebben het instrument operationeel gemaakt voor hoogwatersituaties in Noord-Brabant.

Het instrument koppelt modellen met een geografisch informatiesysteem (GIS). Het GIS levert de gegevens over het watersysteem. Met de modellen kunnen de onderzoekers vervolgens de afvoer, opstuwing en overstroming van land in dat watersysteem berekenen. Het instrument is getest in een proefgebied in de regio Gemert-Bakel.
Vooralsnog blijft de toepassing van het systeem beperkt tot het berekenen van het vasthouden en afvoeren van water bij gevallen van hoogwater. Zaken als landgebruik, beheer en landinrichting kunnen in het systeem eenvoudig worden meegenomen. Om het instrument geschikt te maken voor meerdere toepassingen willen de onderzoekers koppelingen maken met het door beheerders gewenste grond- en oppervlaktewaterregime en andere modellen en instrumenten. / MW