Nieuws - 11 april 2002

Alterra in nieuw Europees milieuconsortium

Alterra in nieuw Europees milieuconsortium

Zes grote Europese instituten die natuur- en milieuonderzoek verrichten, waaronder Alterra, gaan intensief samenwerken binnen het nieuw opgerichte Partnership for European Environmental Research Initiative (PEER).

De instituten gaan gezamenlijk onderzoek doen, waarbij de nadruk zal liggen op onderzoek naar de interactie tussen de mens en het milieu. De instituten hopen door dit samenwerkingsverband onder andere meer EU-gelden binnen te halen. De partners van Alterra worden het Centre for Ecology and Hydrology (CEH) in Engeland, het Centre for Agricultural and Environmental Engineering Research (CEMAGREF) in Frankrijk, het National Environmental Research Institute (NERI) in Denemarken, het Finnish Environment Institute (SYKE) en het Centre for Environmental Research (UFZ) in Duitsland.

Drs Bert Harms van Alterra, betrokken bij de totstandkoming van PEER: "Het betekent dat er een niet onbelangrijk 'machtsblok' ontstaat, waar 'Brussel' niet omheen kan: agendazettend, zowel wat beleid als onderzoek betreft, op het gebied van omgevingswetenschappen. Er zijn plannen om deze alliantie uit te breiden met kleinere instituten in Zuid- en Oost-Europa."

De EU wil in de periode 2003 tot 2006 17,5 miljard euro besteden voor het Zesde kader programma onderzoek en innovatie. Belangrijke thema's zijn risico's van milieuveranderingen en wereldwijde klimaatverandering. Alterra en haar PEER-partners willen hierop inspelen.

Hoofd Onderzoek bij Alterra, prof. Herman Eijsackers: "Belangrijk is dat Alterra nu is onderkend als een van de allergrootste natuur- en milieu-instituten van Europa. En ook belangrijk is dat het bij het PEER-initiatief niet alleen gaat om een papieren organisatie maar om een samenwerkende organisatie, en dat is waaraan in Brussel grote behoefte is." | H.B.