Nieuws - 1 januari 1970

Alterra haalt oude jachtregel uit kast

Stel, een jager wil een konijn afschieten. Dat mag. Niets aan de hand. Maar als in de buurt van dat konijntje ook ganzen of smienten zitten, heeft de jager een probleem. Want hoeveel afstand moet hij houden van deze beschermde dieren om ze niet op te jagen?
Over deze vraag hebben Alterra-onderzoekers zich in opdracht van het ministerie van LNV gebogen. En het antwoord bleek lastig te geven, mede omdat sommige vogels zo gewend zijn aan mensen dat ze helemaal niet opvliegen als er iemand langs loopt. Gemeten afstanden zeggen daarom weinig over de mate van verstoring.
Om toch een afstand te bepalen, hebben de onderzoekers uiteindelijk het vijf eeuwen oude afpalingsrecht voor eendenkooien geraadpleegd. Daarin staat hoe groot de cirkel rond een eendenkooi moet zijn om verstoring te voorkomen. Die varieert regionaal van 750 ellen (517 meter) tot vierhonderd roeden (1510 meter). De onderzoekers bevelen de jagers nu aan om minimaal een afstand van vijfhonderd meter te bewaren./ MW