Nieuws - 19 september 2002

Alterra en LEI onzichtbaar in ecologisch planbureau

Alterra en LEI onzichtbaar in ecologisch planbureau

Het Natuurplanbureau heeft vorig week de Natuurbalans gepresenteerd. NRC Handelsblad kopte 'RIVM: snippers natuur helpen niet'. Nergens een woord over Alterra en LEI, terwijl die toch minimaal tweederde van het onderzoek deden.

Het is pijnlijk voor de Wageningse onderzoekers, erkent prof. dr Nico van Egmond van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar het feit dat het Natuurplanbureau een samenwerkingsverband is tussen het RIVM en de stichting DLO komt maar niet over bij de pers. "Ik heb tijdens de presentatie zelfs heel nadrukkelijk uitgelegd hoe het zat", vertelt hij. "Qua communicatie weet ik niet meer wat ik eraan moet doen."

Volgens de Wageningse programmaleider van het Natuurplanbureau dr Paul Hinssen ligt het ingewikkelder. Het RIVM en DLO werken samen in zowel het Natuurplanbureau als het Milieuplanbureau aan rapportages als de Natuurbalans en -verkenning en de Milieubalans en -verkenning. Het Natuurplanbureau valt onder het ministerie van LNV, het Milieuplanbureau onder dat van VROM. Beide instanties zijn onlangs samengevoegd in een ecologisch planbureau. RIVM noemt dit het Milieu- en Natuurplanbureau, maar het komt ook naar buiten als het Natuur- en Milieuplanbureau. Wettelijk heeft dit planbureau dezelfde onafhankelijkheid als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB), maar het heeft nog lang niet dezelfde naam als de sociaal-culturele en economische tegenhangers.

Van Egmond wijt de slechte naambekendheid vooral aan de gebrekkige marketing van het ecologisch planbureau, en aan het feit dat het RIVM van oudsher het instituut was dat berichtte over milieuproblemen. De communicatie rondom de Natuurbalans gebeurt geheel door het RIVM, via de website en het briefpapier van het instituut. Van Egmond denkt net als Hinssen dat het planbureau een eigen huisstijl moet gaan gebruiken. Hinssen heeft voor het Natuurplanbureau onlangs wel de site www.natuurplanbureau.nl geopend, maar veel van de links verwijzen nog naar www.rivm.nl, en een website voor het ecologisch planbureau ontbreekt.

Een geheel onafhankelijk opererend ecologisch planbureau dat los van het RIVM en DLO opereert ligt volgens Hinssen gevoelig door alle belangen die ermee zijn gemoeid. Voor Van Egmond gaat het te ver, hoewel het planbureau in de recente reorganisatie van het RIVM wel organisatorisch is losgekomen van het instituut. "Institutionele veranderingen zijn een zaak voor de politiek", vindt hij. Diezelfde politiek heeft immers ook de huidige situatie veroorzaakt. | M.W.